woensdag 6 juni 2007

Sex&Love congres woensdag 6 en 7 juni

Beste lezer,

Lijkt verliefdheid op een dwangneurose? Wat gebeurt er in de hersens tijdens een orgasme? Is er iets misgegaan in de opvoeding van verkrachters en valt dat te behandelen? De meeste mensen hebben pas seks met iemand wanneer er ook liefde in het spel is. Is dit altijd zo geweest? En wat zijn de gevolgen van deze maatschappelijke norm? Hoe werk je aan een goede lange termijn relatie? Hebben vrouwen meer invloed op hun eigen seksuele opwinding dan mannen?

Al deze vragen en meer worden behandeld op 6 en 7 juni op het internationale psychologiecongres van de VSPA. De studievereniging voor psychologiestudenten aan de UvA organiseert elk jaar een congres met vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland. Deze onderzoekers bespreken hun laatste onderzoek en laten je kennis maken met een aantal verschillende perspectieven op een bepaald onderwerp. Dit jaar is het onderwerp van het congres Seks en Liefde. Het congres is bedoeld voor psychologiestudenten en medewerkers van de UvA, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Op het congres houden in 2 dagen 10 sprekers elk een lezing van ongeveer een uur. Daarnaast hebben we vier workshops, van een workshop over seksuele voorlichting door de Rutgers Nisso Groep tot aan een zelfbenoemde Don Juan die zijn visie geeft op seks, liefde en de menselijke paringsdans. In de pauzes is er koffie en thee en ook de lunch en borrel zijn bij de prijs inbegrepen. Meer informatie over het de lezingen en workshops van het congres is te vinden op onze website: http://www.vspa.nl/conference

Wil je dus het onderwerp Seks en Liefde wat beter leren kennen? Ben je benieuwd naar een bepaalde lezing of onderzoeker? Kom dan naar het VSPA Internationale Psychologie Congres Sex&Love. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de hoofdingang van gebouw A op het Roeterseiland en op onze website: http://www.vspa.nl/conference

International Psychology Conference: Sex&Love
woensdag 6 en donderdag 7 juni 2007
Roeterseiland, Zaal A.
Roetersstraat 15
Universiteit van Amsterdam

Wij hopen je te zien op woensdag 6 en donderdag 7 juni!

Met vriendelijke groet,
Niels Bom, voorzitter
--
on behalf of the VSPA Conference Committee 2007
Roetersstraat 15, A1.05
1018 WB Amsterdam
020-5256774
http://www.vspa.nl/conference

-------English--------
Dear student,

In what ways is being in love similar to obsessive compulsive disorder? What happens in the brain during orgasm? Did something go wrong in the childhood of sexual abusers and can those people be helped through therapy? Most people will only have sex with someone when there is also affection. Has it always been like this? What are the societal consequences of this social norm? What can one do to improve their long term relationship? Do women have more influence on their own sexual excitement than men do?

All these questions and more will be discussed on the 6th and 7th of June at the VSPA International Psychology Conference. Every year the student society for psychology students at the University of Amsterdam organises an international conference with renowned researchers from all over the world. These researchers will each give a talk about their latest research and will offer different perspectives on a subject. This year that subject will be Sex and Love. The conference is open to psychology students, staff of the University of Amsterdam and also to other interested people.

The conference features 10 speakers in 2 days, every speaker will give a lecture of about an hour. We also feature four workshops, from a workshop on sexual education by the Rutgers Nisso Groep to a self-titled Don Juan giving his view on sex, love and the human mating rituals. Coffee and tea will be served during breaks,lunch and drinks afterwards are also included in the entrance price. More information on the lectures and workshops can be found at our website: http://www.vspa.nl/conference

Would you like to learn more about Sex and Love? Are you interested in a certain lecture or researcher? Then come and visit the VSPA International Psychology Conference. Tickets can be bought at the main entrance of building A of the Roeterseiland complex and at our website: http://www.vspa.nl/conference

International Psychology Conference: Sex&Love
Wednesday the 6th and Thursday the 7th of June 2007
Roeterseiland, Hall A.
Roetersstraat 15
Universiteit van Amsterdam

We look forward to seeing you on Wednesday the 6th and Thursday the 7th!

With kind regards,
Niels Bom, chairman
--
on behalf of the VSPA Conference Committee 2007
Roetersstraat 15, A1.05
1018 WB Amsterdam
020-5256774
http://www.vspa.nl/conference


--
on behalf of the VSPA Conference Committee 2007
Roetersstraat 15, A1.05
1018 WB Amsterdam
020-5256774
http://www.vspa.nl/conference
(sex&love_flyer-2.gif):

Geen opmerkingen: