zaterdag 20 september 2014

Filosofie en seks!

Ha grote vriend!

Ik heb geconstateerd dat er in de samenleving een verwrongen ideaalbeeld op het gebied van seks heerst. Volgens mij is niemand “normaal”, we worden allemaal beïnvloed, misschien wel gekweld, door de beelden die men van seks heeft. Zijn deze beelden wel realistisch? Mensen vinden het lastig om eerlijk te zijn over seks, om hun gevoelens en verlangens te delen. Vooral met hun partner.

De gemeenschappelijk taal is een ideaal uitgangspunt om seks toegankelijker te maken, maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen deze taal gaat spreken en dat er niet allerlei verschillende versies ontstaan? Naarmate de hele wereld zich ging ontwikkelen begon ook het idee over seks te veranderen. De verhouding ten opzichte van seksualiteit werd meer ontspannen. Naar mijn idee wordt seks tegenwoordig gezien als een manier van ontspanning.
Maar nog steeds praat men niet heel gemakkelijk over seks. Het blijft een taboe.

Tijdens mijn workshops bij Dating Doctors merk ik dat veel cliënten het moeilijk vinden om aan te geven wat ze verstaan onder bevredigende seks voor hunzelf en voor hun partner.  Vaak hoor ik van mannen dat ze er van uitgegaan dat als beide partners een orgasme beleven dat de seks goed is geweest. Maar is dat wel altijd het geval? Dragen intimiteit, gevoelens, genegenheid en wederzijds respect ook niet bij aan een mooie en bevredigende seksuele ervaring?

Seks is onlosmakelijk verbonden met wreedheid, en het verlangen naar onderwerping en vernedering. In mijn ervaring met mijn cliënten merk ik dat de mannen angst hebben om vrouwen te benaderen en daarom soms een hardere agressievere houding aannemen Onzekerheid uit zich vaak in dominantie.

Deze onzekerheid komt voort uit onze jeugd: “ Als we jong zijn, zijn we geliefd en geaccepteerd”. Naar mate je ouder wordt je steeds minder intiem bent met mensen. “Als je klein bent/baby dan vindt iedereen je lief en leuk en mag iedereen je aanraken, bewonderen en knuffelen. En als je ouder wordt verdwijnt dit steeds meer. Wij gaan ons bedekken en schamen, we moeten opletten wat we zeggen en doen en er op gaan letten hoe we eruit zien. We worden volwassen, en daarmee voorgoed verbannen uit het paradijs”
Maar naar mate wij ouder worden, moeten we de roze bril af doen en het paradijs verlaten. Onzekere mannen leven in angst en hebben negatieve gedachtes en angst over seks en zelfverzekerde mannen zien seks meer als een lust en genot.  

Mensen zijn genetisch geprogrammeerd om zich voort te planten en seks is een beloning. Dit wordt ontleend aan de evolutionaire biologie. Seksueel prikkelend is dat wat wij zoeken in een partner en wat wij belangrijk vinden om door te geven aan ons nageslacht. Dus de evolutionaire biologische denkwijze kan ons antwoorden geven op de vraag waarom wij aan seks doen; namelijk voortplanting. Maar dit geeft geen antwoord op de vraag wat er in ons omgaat als wij iemand verleiden of waarom seks een bevredigende bezigheid kan zijn.

Mijn ervaring is dat alles wat erotisch is met de verkeerde persoon, gewoon weerzinwekkend is. Daardoor zijn erotische momenten nu juist zo intens; precies op het punt waar walging hoogtij zou kunnen vieren, vieren we slechts verwelkoming en toestemming. ”Het bijzondere karakter van de vereniging van deze twee mensen wordt bezegeld door een daad die beiden, met iemand anders, zouden hebben verafschuwd ”. Dit was voor mij een echte Eyeopener want dit klopt helemaal. Door de verwelkoming en toestemming voelen we ons weer geaccepteerd.

Ook bij een  ander aspect van de seksualiteit; ‘’de kus’, speelt dit’. Ik merk uit ervaring dat de kus een boodschap is, en het is de boodschap achter de kus die ons interesseert. De kus betekent vaak ook acceptatie. De kus is onlosmakelijk deel van de seksualiteit, die immers ook begint met wederzijdse acceptatie.


Een meer onbespreekbare vorm van seksualiteit heeft te maken met het fetisjisme. Fetisjisme gaat niet alleen maar over extremen. We kunnen Freud aanhalen als we over fetisjisme spreken. Wat Freud gezegd heeft over dromen, geldt grotendeels ook voor seksuele fetisjen: ze vormen de koninklijke weg naar het onbewuste. Fetisjen zijn vaak terug te leiden naar onze eigen verleden. Voorwerpen of symbolen kunnen opwindend zijn omdat ze ‘het goede’ symboliseren. Omdat je dat associeert goede herinneringen uit je jeugd. Nu spreken we niet makkelijk over fetisjisme. Als er meer openheid over is en het niet als afwijking wordt gezien maar als iets positiefs uit het verleden, dan is het makkelijker bespreekbaar en kan het tot een betere (seksuele) verstandhouding leiden.

Laat ik wat vertellen over de liefdesladder van Plato. Volgens Plato was echte liefde alleen mogelijk tussen gelijken. Hiermee wordt er bedoeld dat mensen die gelijk zijn, beschikten over gelijke rechten en status. In de tijd van Plato was gelijkheid niet in het geval van de vrouw. Daarom was het volgens Plato ‘’echte liefde’’ tussen man en vrouw niet mogelijk. Zo zien we ook dat de gelijken in zijn tijd namelijk mensen van hetzelfde geslacht waren. Plato had zijn eigen liefdesladder. Platonische liefde was de hoogste trap van liefde in tegenstelling tot lichamelijk begeren en seks, wat zijn eerste stap naar de trap was. Vanuit daar kon de mens hogere treden klimmen door de liefde en juiste levensinstellingen, wetenschap en goede gedachten. Platonische liefde, de hoogste trap van de liefde, kan alleen maar bereikt worden door slechts weinig mensen.  
In onze tijd is het echter niet meer zo dat mannen en vrouwen niet als gelijken worden beschouwd (al wil ik hier niet mee ontkennen dat er nog genoeg treden te nemen  zijn op de emancipatieladder). Nu die gelijkheid er in grote lijnen wel is, is het ook mogelijk om de platonische liefde te combineren met de lichamelijke liefde/ aantrekkingskracht.

Ik vind dat alles waartoe we ons op het eerste gezicht aangetrokken voelen, ons uiteindelijk van het strikt visuele en materiële naar een meeromvattend positief domein leidt. Ik ben het hier absoluut mee eens en dit vertel ik aan mijn cliënten. We oordelen namelijk vaak op basis van uiterlijk of wij iemand aantrekkelijk of sexy te vinden die we nog nooit hebben gesproken.
We moeten een onbekende eerst beter leren kennen.

Een ander problematisch aspect is de afwijzing. Als wij seksueel gezien afgewezen worden, vatten wij dit vaak heel heftig op. We voelen ons afgewezen, lelijk en niet goed genoeg. Toch moeten we onszelf laten in zien dat een afwijzing van iemand vaak iets onwilligs is. Hij of zij voelt zich gewoonweg niet tot je aangetrokken. Want waarom worden we afgewezen? Waarom houden wij nou niet allemaal van dezelfde kleding of gezichten? Waarom hebben we zulke uiteenlopende seksuele voorkeuren? Ik ga jullie een voorbeeld geven over een Duitse kunsthistoricus Wilhelm Worninger die hier een antwoord op heeft. In zijn essay ‘Abstraktion und Eindfülung’ (1907) schrijft hij dat ieder mensen opgroeit met een innerlijke leemte. Hiermee bedoelt hij dat ieder mens kwetsbaar en onevenwichtige gebieden heeft in zijn/haar karakter.
Deze gebieden zijn volgens hem doorslaggevend voor wat wij mooi vinden en wat minder mooi. Bij mensen die we sexy noemen kunnen we tekenen bespeuren van eigenschappen die de onze compenseren, en deinzen we terug voor andere die eerder geneigd lijken onze extreme kanten te versterken. Dit had me wel even tot denken gezet.
Probleem rond seks is het feit dat men vaak niet eerlijk kan uiten wat men wil; sommige willen seks en de ander liefde. Beide behoeften hebben een plek in ons repertoire van menselijke gevoelens en verlangens.

''Kan de gedachtegang van Datingcoach Doctoré hulp bieden bij de door gemeenschap geconstateerde problemen die mannen hebben met betrekking tot seksualiteit?’’ Dit zou nu de vraag zijn die jij als lezer jezelf gesteld hebt en met een volmondig JA! kan beantwoorden.

Ik denk dat men zich te druk en te veel zorgen maakt als het gaat om seks en het beeld eromheen. Meer praten over onze seksuele gevoelens en wensen kan leiden tot een beter begrip. Dit spreken kan echter niet zonder goed te denken over onze wensen en verlangens. Dit denken kan leiden tot de gewenste gemeenschappelijk taal. Om te beginnen kunnen we de obstakels en misverstanden in onze communicatie opruimen door beter te omschrijven wat we onder seks en liefde verstaan.
De onzekerheid van de mannen die ik begeleid als ‘’Dating Doctor’’, heeft ook veel te maken heeft met de onzekerheid over wensen en verlangens van seks en liefde. 

We zijn als wezens hier op aarde om als een batterij een toegevoegde waarde te hebben binnen de maatschappij en de voortplanting. Dit is ons gemeenschappelijke belang. 

Dankzij Smoothdoc & AlphaDoc heb ik nu een beter inzicht in de mechanismen die ons denken over liefde en seksualiteit bepalen en die ons kunnen helpen om de omgang hiermee te verbeteren. Jij kan dit ook leren!

Er zijn nog beperkte plaatsen vrij! Meld je dus gauw aan voor de workshop op 18 oktober !

In afwachting om met jou te mogen vlammen op 18 oktober waar vrouwen uit je hand zullen eten….

verblijf ik met vriendelijke groet,

Doctoré
Coach @ Dating Doctors