woensdag 19 december 2007

Zelfvertrouwen

In dit artikel leg ik uit waarom iemand aan zichzelf twijfelt. Geloof me maar, dit is echt verklaarbaar. En niet alleen dat, maar het is ook te veranderen. Ik spreek uit ervaring. Nu ik begrijp hoe de vork in de steel zit, ben ik veel dingen gaan inzien. Niet alleen wat er met mij aan de hand was, maar zie nu ook in dat velen er ook mee te maken hebben. In de meeste gevallen is het vaak het gehele leven. Dit alles hoeft helemaal niet. Het bezorgt een onnodige last en staat het levensgeluk in de weg.

Om te beginnen moet je eerst een ding van mij aannemen. En dat is dat meer zelfvertrouwen krijgen heel goed mogelijk is. Mijn opvattingen zijn niet gebaseerd op theorie, maar op mijn persoonlijke ervaring. Vroeger had ik namelijk zelf ook een groot gebrek aan zelfvertrouwen. Dit heb ik weten te herstellen en deze persoonlijke ervaring staat in dit artikel. Mijn boek gaat onder andere hier ook over.

Het gebrek aan zelfvertrouwen bij iemand is niet iets dat van nature is meegegeven. De enige oorzaak is de manier van opvoeden. Dit is misschien moeilijk in te zien, of te accepteren, maar toch is het waar. In dit artikel zal ik in het kort proberen uit te leggen hoe alles in elkaar zit en wat je kunt herstellen. In hoofdzaak komt het er ongeveer op neer dat je vroeger te veel ervaringen hebt opgedaan waarbij men je niet serieus genomen heeft. Onbewust is dit invloed gaan uitoefenen op je denken. Geleidelijk aan ben je aan deze invloeden waarde gaan hechten. De invloeden die je onbewust hebt meegemaakt zijn onder andere:

* Niet serieus naar je luisteren. Oftewel, je niet serieus nemen. Als iemand (vooral ouders) niet naar je luistert, of je constant tegenspreekt, ga je op den duur aan jezelf beginnen te twijfelen. Dit is onvermijdelijk. Dit geldt niet alleen voor je ervaringen als kind zijnde, maar geldt nu ook nog. Hoe meer van deze ervaringen, des te sterker het effect. Deze vele ervaringen van vroeger kun je je misschien nu niet meer herinneren, maar onbewust spelen die nog steeds een grote rol. Heb je al gedachten van: "Ja, maar ik heb ook nooit gelijk", dan zit je al in stadium twee. Je gaat er dan al van uit dat je nooit gelijk hebt. Dit komt omdat je vroegere invloeden je basis van zelfvertrouwen hebben beschadigd. Waarom zou je nooit gelijk hebben. Ik kan me dat niet voorstellen. Stel iemand zegt tegen je: "Ja, daar heb je gelijk in." Het resultaat is, dat je je prettiger voelt, want je krijgt bevestiging van je opvatting. Op dat moment stijgt je zelfvertrouwen iets. Krijg je kritiek, dan daalt het weer. Hoe meer je gelijk krijgt, des te prettiger voel je je. En andersom, hoe meer kritiek, des te vervelender je je voelt. Hoe sterker de invloed, des te sterker het resultaat. Ga er maar van uit dat sterke en veelvuldige negatieve invloeden (kritiek, tegenspraak, uitlachen) schade aan je zelfvertrouwen veroorzaken. Dit is onvermijdelijk. En zodra je aan jezelf gaat beginnen te twijfelen, gaan de negatieve invloeden steeds sterker inwerken, want je wantrouwt jezelf nu ("Ze zullen wel weer gelijk hebben"). Eerst is het van "Ik zal wel dom zijn" wat later "Ik ben dom" kan worden. Beschouw het maar als zwemmen met een gewicht om je nek. Hoe meer gewicht (twijfel aan je zelf), des te meer moeite zal het kosten om niet onder te gaan (accepteren van je minderwaardigheid). Met andere woorden, andermans opvattingen hebben invloed op je eigen welbevinden. Oftewel, je krijgt bij positieve en negatieve ervaringen respectievelijk meer en minder zelfvertrouwen. Stel nu dat je op je werk of school de hele dag dovemansoren en kritiek krijgt. Gegarandeerd, aan het einde van de dag voel je je behoorlijk minderwaardig. Bijna iedereen die veel negatieve ervaringen heeft, gaat steeds meer aan zichzelf twijfelen. De sterkste invloeden komen van ouders, want zij hebben een zeer intensieve invloed op kinderen. De houding van ouders is vaak bepalend hoe een kind zich voelt en zich ontwikkelt. Vrienden en leeftijdgenootjes kunnen ook een behoorlijke invloed uitoefenen. Pesten bijvoorbeeld van een kind die al aan zich twijfelt, richt nog meer schade aan.
* Kleinerende opmerkingen ("Dat snap je toch niet"). Als iemand te vaak hoort dat er iets mankeert aan hem of haar, gaat men er geleidelijk geloof aan hechten. Vooral kinderen zijn zeer vatbaar voor dit. En helemaal als het van ouders komt. Hoe vaker een kind hoort van: "Je bent dom", of "Dat begrijp je toch niet", des te meer invloed dit gaat uitoefenen. Alles wat je hoort, wordt opgeslagen in de hersenen (daarom weet je het later nog). Dus ook negatieve opmerkingen. Hoe meer negativiteit, des te sterker wordt dit en dus gaat men er steeds meer geloof aan hechten. Deze invloed begin vooral op het moment dat een kind de taal een beetje machtig begint te raken (rond 2 jaar). Alles wat een kind ervaart wordt opgenomen en verwerkt in de hersenen. Onjuistheden komen net zo makkelijk binnen als correcte ervaringen. Kinderen zijn goedgelovig. Hoe vaker een kind van ouders te horen krijgt dat het dom is, des te meer waarde gaat het er aan hechten. Zodra een kind eenmaal denkt dat het dom is, raakt men dat bijna niet meer kwijt. Het is mogelijk maar moeilijk. Vele kleinerende opmerken vreten aan iemands zelfvertrouwen. Het ontstaan van dit alles is op latere leeftijd meestal moeilijk te herkennen, want de basis van het ontstaan er van is heel vroeg ontwikkeld. Door hele vroege ervaringen gaat men inzien "dat men blijkbaar dom is" en daar gaat dan maar van uit.
* Te veel dominantie. Doordat een of beide ouders te veel het leven denkt te moeten bepalen van de kinderen, kan men ook een gebrek aan zelfvertrouwen krijgen. Door te weinig zelfstandig kunnen zijn, zal men later moeite hebben met beslissingen nemen. Niet alleen speelt de ouder te veel baas, maar iemand met zo'n instelling is meestal ook niet in staat om te luisteren naar iemand. Een baasspeler denkt dat het kind onkundig is en dat diegene maar voor het kind moet beslissen. Hoe meer diegene baas speelt des te onkundiger blijft het kind dan ook. Dominerende mensen moet men overigens zoveel mogelijk zien te vermijden, want diegene denkt dat er maar een persoon op de wereld is die alles weet. Discussie (hierover) is bijna altijd een hopeloze zaak. Maar helaas zitten kinderen vast aan dominerende ouders. Ondervindt een kind te veel dominantie en bemoeizucht dan wordt de drang naar zelfstandigheid ernstig belemmerd, want men denkt dat men hier toch niet toe in staat is.

Deze drie punten komen in de meeste gevallen niet afzonderlijk voor. In veel gevallen ontmoet een kind ze alle drie als het fout zit. Iemand die domineert, is meestal een slecht luisteraar, want anders komt zijn dominerende positie in gevaar. Kleinerende opmerkingen komen ook vaak voor bij iemand die domineert, want op deze manier voelt hij zich sterker. Ze hoeven niet alle drie gezamenlijk voor te komen, maar meestal wel.

Om de zaak te herstellen, even wat informatie over hoe de hersenen werken. Alles wat men waarneemt, ervaart en denkt, speelt zich af in de hersenen. Alles wordt opgeslagen en veel is later weer "oproepbaar" (denken, herinneren) als men het later weer nodig heeft. Sommige dingen worden vergeten, maar het meeste is nog vrij aardig beschikbaar. Niet dat sommige informatie verdwijnt, maar de hersenen kunnen het niet altijd meer vinden. Dat het niet weg is, wordt bewezen doordat sommige "vergeten" dingen onverwacht te binnen kunnen schieten.

Als het weg was geweest, was dat onmogelijk geweest. Hoe de hersenen qua opslag, technisch gezien, precies werken weten de wetenschappers nog niet. De principes zijn mij wel duidelijk en dit is makkelijk uit te leggen. Ieder soort hersenactiviteit heeft een bepaalde afdeling. Je hebt een afdeling die alles opslaat wat men ziet en een afdeling waar alles opgeslagen ligt over gevoelens. Deze verschillende afdelingen kunnen met elkaar in verbinding staan. Je merkt hier overigens niks van. Als je bijvoorbeeld een vroegere vriendin weerziet (afdeling Y), kunnen er bepaalde gevoelens (afdeling H) opkomen (vreugde, kwaadheid). Dit gebeurt automatisch, want er is een directe verbinding tussen deze twee afdelingen die je niet tegen kunt houden (Niet laten blijken is wat anders dan dat bepaalde gevoel er niet is.).

Nu heb je door de jaren heen ook zoiets ontwikkeld als een afdeling "Gebrek aan zelfvertrouwen." Deze is ontwikkeld door je vroegere ervaringen. Let op nu! Deze afdeling wordt nu automatisch ingeschakeld als je iets doet waar je vroeger veel kritiek op kreeg ! Stel je woont nu zelfstandig en je wilt de woning gaan schilderen. Als je het vroeger thuis niet mocht, want dat "Kun je toch niet" en je werd zelf uitgelachen alleen om het idee al, dan heb je op dat gebied een gebrek aan zelfvertrouwen. Heb je een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen (zeer velen hebben dit), dan hoeft de twijfel niet eens specifiek te zijn. Dan ontstaat bij alles twijfel. Hier mee bedoel ik te zeggen dat je twijfelt aan iets, zonder dat je op dat gebied vroeger kritiek kreeg.

De afdeling "Gebrek aan zelfvertrouwen", wordt nu automatisch geactiveerd als je iets wilt doen of er alleen al aan denkt. Hoe sterker dit gebied, des te meer invloed het op je leven uitoefent. Ik zal het wat "technischer" uitleggen.

Je gebrek aan zelfvertrouwen noem ik afdeling X (dit is opgebouwd door je vroegere ervaringen). De gedachte "Ik wil het huis schilderen noem ik afdeling HWS (Huis Willen Schilderen). De uitvoering van het schilderen is afdeling S (het schilderen zelf). Begrijp heel goed, dit zijn de werkprincipes zoals de hersenen werken en niet zo maar een voorstelling. Toen je buiten in de tuin zat, zag je de toestand van je huis en dacht: "Het wordt tijd dat het geschilderd gaat worden. Maar ik heb er geen geld voor. Maar waarom doe ik het niet zelf ? Het lijkt me ook leuk. Ja, ik ga het huis schilderen." (HWS-gedachte ontstaat). Maar door je gebrek aan zelfvertrouwen, ontstaat automatisch de gedachte: "Maar dat kan ik toch niet" ( afdeling X wordt automatisch geactiveerd, want het staat direct in contact met bijna alles wat je wilt). Als afdeling X sterker is dan HWS, dan "wint" X en wordt afdeling S niet geactiveerd (dus niet uitgevoerd). Schematisch ziet het er dus als volgt uit als X het sterkste is:

HWS ------- > X ---- / S

Dit alles is dus de oorzaak van het niet schilderen van je huis. Het gebrek aan zelfvertrouwen is sterker dan de drang om te schilderen. Het schilderen wordt dus niet uitgevoerd. Nogmaals, zo functioneert het in je hersenen. Ook al ervaar je het niet zo.

Wat heb je er nu aan, om dit alles te weten, zul je misschien denken. Ik leg het uit, om je beter te helpen om het te herstellen (Het is mogelijk !). Als je het bovenstaande begrijpt, kun je er je voordeel mee doen. Nu kun je het namelijk beter begrijpen en anders benaderen. In plaats van vechten tegen jezelf, kun je de aanval gaan openen op de afdeling "Gebrek aan zelfvertrouwen."

Dit gebied bestaat ergens in je hersenen, want anders had je geen gebrek aan zelfvertrouwen gehad. Dit herstellen ga je doen, door de afdeling: "Gebrek aan zelfvertrouwen" buiten spel te gaan zetten. Dit doe je door, ondanks je gebrek aan zelfvertrouwen, toch te gaan schilderen. Begin desnoods met een keukenraam. Door ondanks alles toch te gaan schilderen, wordt afdeling S (de feitelijke uitvoering) toch geactiveerd. Met andere woorden, afdeling HWS (willen schilderen) activeert nu wel afdeling S (gaan schilderen). Nu wordt het dus:

HWS ------ > X ----- S.

Niet alleen wordt het huis uiteindelijk nu wel geschilderd, maar er gebeurt ook iets positiefs in de hersenen. Doordat je het uiteindelijk wel uitgevoerd hebt, inclusief eventuele fouten, is de afdeling X iets minder sterk geworden, omdat je wel iets succesvol gedaan hebt. Je blijkt er dus wel toe in staat te zijn. Ook al is het misschien niet vlekkeloos gegaan, je hebt iets gedaan wat je anders niet gedaan zou hebben.

Bij ieder nieuw iets, maakt men fouten; hier is gewoon niks aan te doen. Bij een tweede poging zul je waarschijnlijk minder fouten maken. Voor je verdere ontwikkeling op dat gebied, kun je vragen stellen aan deskundigen en er over gaan lezen. Het huis daadwerkelijk geschilderd hebben, veroorzaakt geen spectaculaire vooruitgang van je zelfvertrouwen, maar het is wel een begin.

Iedere keer dat je je niet laat kennen door afdeling X, gaat je zelfvertrouwen iets vooruit. Of beter gezegd, afdeling X wordt zwakker. Als je op deze weg doorgaat, wordt het in de toekomst: HWS ------- > S

Oftewel, de drang tot iets wordt niet meer belemmerd door afdeling X (Gebrek aan zelfvertrouwen), want bestaat dan niet meer. Voor alle duidelijkheid, deze laatste situatie kan vrij lang duren, maar is voor iedereen mogelijk.

Een gebrek aan zelfvertrouwen raak je niet zo maar kwijt, dat kan jaren duren. Het zit in je gehele denken verweven, dus het eventjes kwijt raken is er niet bij. De invloeden die meespelen voor vooruitgang: de mate van gebrek aan zelfvertrouwen en de mate van je herstelpogingen op dit gebied. Oftewel de aanwezige negativiteit en de aanwezige positiviteit. Daarnaast kunnen anderen ook een rol spelen.

Iemand die je wil ontmoedigen ("Dat kun je toch niet") of kritiek levert ("Goh, wat een lelijke kleur"), versterkt gebied X. Probeer deze personen te vermijden en hun meningen te negeren, want ze proberen je omlaag te duwen. Degenen die je wel ondersteunen, verzwakken gebied X. Deze personen moet je koesteren, want ze helpen je omhoog en het zijn meestal prettige mensen. Je kunt je gebrek aan zelfvertrouwen je leven blijven laten bepalen, maar dan belemmer je jezelf veel te veel.

De rest van je leven zul je er last van hebben en je leven onnodig moeilijk maken, want het zomaar kwijt raken gebeurt niet. Denk er maar eens over na hoeveel dingen je niet doet, omdat er tegen opziet. Verwacht ook niet te veel van anderen (partner, familie), want er zijn maar weinigen die echt achter je zullen staan. Als je er niet serieus mee aan de gang gaat, raak je het nooit kwijt. Je hebt dus eigenlijk geen keuze.

Je zelfvertrouwen kun je herstellen door je zelf meer te gaan vertrouwen en dingen te doen die je normaal gesproken niet zou doen, omdat "je dat toch niet kunt." Gebied X kun je dus zwakker maken door de drang tot iets sterker te maken (het willen) en door iets daadwerkelijk te gaan doen. Want door de feitelijke handelingen wel uit te voeren, verzwak je gebied X ook. De aanval op je onzekerheid moet dus van twee kanten komen.

Maar ik adviseer je wel om het in kleine stapjes te doen. Als je verlegen bent, moet je niet direct een menigte gaan toespreken, maar beginnen met een of enkele personen. Want spring je in een keer in het diepe, dan loop je een grote kans dat je in keer naar de bodem zakt. Het moet stapje voor stapje gebeuren. Maar je moet deze stapjes wel maken, want anders blijf je stil staan. Dus beter iets dan niets.

Gebrek aan zelfvertrouwen is een zeer uitgebreid voorkomend verschijnsel. Bijna iedereen heeft er last van. Dit geldt ook de ogenschijnlijk zelfverzekerde opschepper. Hij schept juist op omdat hij onzeker is. Iedere praatjesmaker, versierder, macho en dominant is onzeker en meestal niet zo'n klein beetje ook niet.

Door baas spelen en veroveren ontstaat een gevoel van eigenwaarde dat er anders niet is. Daarom wordt zo iemand kwaad bij verlies of tegenspraak, want de schijnbare eigenwaarde komt in het geding. Een neveneffect is dat door deze verschijnselen men bijna niet in staat is om grote dingen te verrichten, want de aandacht gaat voornamelijk uit naar erkenning vinden en dit is geen basis om iets origineels te ontwikkelen. Men doet liever iets om te scoren dan om een creatieve drang te volgen. In mijn boek ga ik hier veel uitgebreider op in.

Iemand die echt zelfvertrouwen heeft, is rustig van aard, heeft geen dominantie verschijnselen, hoeft zichzelf niet te bewijzen, maar is ook niet onderdanig. Dit zijn de ontspannen prettige personen die zo zeldzaam zijn.

maandag 17 december 2007

James Blunt op veroveringstocht

December 14th, 2007 by Wouter

blunt.jpg

Seks, drugs en rock'n roll, het moet zowat het grootste cliché uit de muziekwereld zijn. En vooral het 'seks'-gedeelte intrigeert sommige zangers mateloos. Deze week raakte bekend dat ook de Britse zanger James Blunt wel meer dan een vrouw lust. In navolging van de Mick Jaggers en Julio en Enrique Iglesiassen van deze wereld, bouwt ook hij een mooie collectie veroveringen op.

   

Dat James Blunt op muzikaal vlak scoort mochten we - tot vervelens toe - zelf al ondervinden. Maar de zanger wil blijkbaar evenveel vrouwen versieren als platen verkopen. In zijn woonplaats, het Zwitserse Verbier, zou hij al honderden vrouwen versierd hebben. Dat stond althans in De Telegraaf.

 
Alternatieve merchandising

petra_nemcova_003.jpg

 

De souvenirwinkels in het Alpendorpje bedachten meteen een heel nieuwe soort merchandising. Je kan er namelijk T-shirts kopen met het opschrift "James Blunt took my virginity." Dat wordt ongetwijfeld een dikke hit bij de eindejaarsgeschenken.

Maar James Blunt scoort niet alleen bij onbekend vrouwelijk schoon. Hij sloeg eerder ook al mediageile stoeipoezen Paris Hilton en Lindsay Lohan aan de haak. En ook het Tsjechische supermodel Petra Nemcova behoort tot zijn benijdenswaardige trofeeënkast.

   

The godfather of womanizers

James Blunt is niet de enige muzikant die de een na de andere vrouw binnen doet. Stichtende voorbeelden zijn ongetwijfeld de Spaanse charmezanger Julio Iglesias en de Britse rocker Mick Jagger.

Julio Iglesias Jr was de zoon van een in Spanje al even vermaarde vrouwengek, de bekende vrouwenarts Julio Iglesias Sr. Hij leerde de kneepjes van het vak van papalief en maakte er gretig gebruik van tijdens zijn succesvolle zangcarrière. "Ik heb met meer dan duizend vrouwen de lakens gedeeld", zegt hij trots over zichzelf. Een boutade die maar weinig mannen kunnen herhalen. Hij heeft 'slechts' acht kinderen bij twee verschillende vrouwen, al zullen er hier en daar nog wel enkele onbekende vruchten van zijn soldaat rondlopen.

Ook zijn zoon Enrique Iglesias weet wel raad met de vrouwen. Hij wil een waardige opvolger zijn van het Iglesias-geslacht en vrouwen versieren is hem dan ook niet vreemd. Een relatie met Anna Kournikova is daar dan ook het exponent van. Iets waar 'de meest begeerlijke vrijgezel van 2005′ volgens People en Espagnol best trots op mag zijn. Vorige maand kwam Iglesias nog in het nieuws toen hij na zijn concert in Vorst Nationaal een 17-jarige fan meenam naar zijn hotelkamer. Stephanie Keysers had een meet en greet gewonnen en dat nam de Spaanse zanger nogal letterlijk.

   

mick-jagger.jpg

Rolling Stone
 
Ook Rolling Stone-frontman Mick Jagger is niet vies van de vrouwen. Hij is twee keer getrouwd geweest en heeft - voor zover geweten - zeven kinderen bij verschillende vrouwen. Zijn eerste vrouw Jerry Hall vergaf de rocker tientallen slippertjes die breed in de pers werden uitgesmeerd. Maar Mick Jagger muisde er uiteindelijk toch vanonder om met model Bianca Perez Morena de Macias te hertrouwen. Met haar heeft hij twee kinderen. Hoeveel slippertjes hij bij haar al maakte is niet bekend. Maar volgens velen is hij zeker en vast grote concurrentie voor Julio Iglesias.
 
 

Wouter Vanwijnsberghe

donderdag 13 december 2007

De kracht van woorden

HotDoc 4 december 2007

Een van de redenen waarom ik dol ben op schrijven is de vrijheid die het me geeft. Met schrijven kun je een wereld creëren die opgebouwd is met alleen woorden en zinnen. Een verzameling letters, woorden en zinnen bij elkaar die - met behulp van fantasie van de lezer- een bepaalde sfeer oproept of zelfs sterke emoties kan losmaken.

Het gedeelte van de hersenen die zorgt dat wij woorden en zinnen kunnen begrijpen kent geen regels of grenzen. Bij een goed verhaal, waar gebeurd of fictie, ziet onze geest het verhaal voor zich waardoor we begrijpen wat we lezen. En onze fantasie is - in tegenstelling tot onze logica - helemaal vrij van regels. Veel mensen vinden het daarom ook heerlijk om lekker weg te dromen bij een goed boek of zichzelf te verliezen in een romantische film. Het is ook alleen het gezond verstand dat ons het onderscheid vertelt tussen waarheid en fictie. Als wij alleen gezond verstand zouden hebben, zouden we het niet eens in ons hoofd halen om een roman te lezen.

Ons intellect probeert ons te beschermen door ons een realiteit te geven, maar tegelijk beperkt dit ons ook.
Neem nu eens de zin 'Wat als het mogelijk zou zijn'. Onze logica, het gezonde verstand, ons intellect of hoe het ook noemen wilt, kan niets met deze zin. De woordcombinatie 'Wat als' impliceert namelijk iets wat er niet is. Onze fantasie moet geactiveerd worden om een zin te kunnen begrijpen die begint met 'Wat als'. Neem bijvoorbeeld de zin 'Wat als ik niet bang zou zijn?'. Deze zin dwingt ons om in een bepaalde richting te denken - het dwingt ons voor te stellen om iets te doen ondanks gevoelens van angst. Gezond verstand kan niets met deze zin omdat het niet past binnen de regels van realiteit. 'Wat als' brengt ons naar een plek in onze geest waar het gezond verstand ons nooit kan brengen; een richting die nieuw is en vrij van regels. Een zin die begint met 'Wat als' kent geen grenzen - de woorden die na 'Wat als' komen, vallen binnen het domein van fantasie, vertrouwen en geloof.

Vele doelen die door mensen zijn bereikt zijn begonnen met een zin zoals 'Wat als het mogelijk zou zijn…'. Een gedachte die hiermee begint laat ons denken buiten de wegen die volgens ons intellect al vastliggen, het laat ons vrij om te denken buiten de gebaande paden. Denk eens aan de groep uitvinders die de gloeilamp, computer, auto en de vliegtuig hebben uitgevonden. In hun tijd waren deze mensen pioniers - ze dachten verder dan hun gezond verstand en lieten zich meevoeren door fantasie. Het is algemeen bekend dat Einstein's relativiteitstheorie ontstaan is door dagdromerij. Einstein begon te fantaseren over 'Wat als het mogelijk zou zijn om sneller dan het licht te reizen?' en dit bracht ons uiteindelijk zijn bekendste theorie. Zijn fantasie was het zaadje waarmee het allemaal begon en Einstein's intellect deed de rest. Deze mensen lieten zich niet van de wijs brengen door hun omgeving of hun eigen intellect over wat wel en wat niet mogelijk was.

Voor de meeste mensen is het denken aan iets dat begint met 'Wat als' te beangstigend. Want 'Wat als' zou kunnen betekenen dat we misschien een andere weg gaan inslaan, dat we misschien iets zullen loslaten en onze energie op verandering gaan richten. Een verandering waardoor we iets totaal nieuws aangaan en waarvan de uitkomst onbekend is. Het gezond verstand probeert ons te behoeden voor het maken van fouten en mislukkingen. Het probeert ons op het bekende pad te houden door ons te waarschuwen voor zinnen die beginnen met 'Wat als het mogelijk zou zijn'.

Het kan veiliger zijn om in cirkeltjes te blijven denken in plaats los te breken en vrijelijk te fantaseren over wat we nu echt willen. Ons intellect gedraagt zich tegenover onze fantasie als een dictator die zijn volk onderdrukt via angst. Het verstand zegt, 'Blijf doen wat je altijd doet, blijf denken wat je altijd denkt en ik zal je blijven je beschermen met alles wat in mijn macht ligt'. Je weet dat dit waar is en juist dat geeft ons het veilige gevoel. Zinnen die beginnen met 'Wat als het mogelijk zou zijn om…', zijn een doorn in het oog van dictators en gezond verstand. Het gezond verstand beschermt je wel, maar het zal jou nooit zo snel laten groeien zoals de woorden 'Wat als het mogelijk zou zijn' dat kunnen doen.

Een 'Wat als' zin is hypothetisch. Het zou het zaadje kunnen zijn die de verandering in beweging brengt, het zaadje dat ons laat zinspelen met het idee dat we veel meer uit het leven kunnen halen dan dat we nu doen. De meeste mensen hebben een gebrek aan vertrouwen om te fantaseren over wat zij nu echt willen. Vooral volwassenen hebben het zichzelf afgeleerd om niet vrijelijk te fantaseren over de mogelijkheden tot verandering. Ze maken zichzelf wijs dat het al te laat is en dat er teveel verplichten en risico's zijn. Hun leven ligt al vast en de toekomst is al uitgestippeld - tenminste, voor hun is dat de realiteit. Hun 'Wat als' momenten worden opgevuld met gedachten zoals 'Ik heb al genoeg gezien en meegemaakt in mijn leven, voor mij hoeft het allemaal niet meer'. Het is pas anarchistisch wanneer je op momenten dat jij je veilig en vertrouwd voelt, jezelf afvraagt: 'Wat als ik nog gelukkiger zou kunnen zijn?' Dit kan een levensveranderende zin zijn. Wees de anarchist in jouw eigen wereld en bestook je verstand met positieve zinnen die beginnen met 'Wat als'.

Fantaseren is voor kinderen? Er is onderzoek gedaan naar hoe de hersenen reageren op werkelijkheid en hoe de hersenen reageren op fantasie. Wat blijkt? De hersenen maken geen onderscheid tussen realiteit en fantasie. Wat jij fantaseert nemen de hersenen voor werkelijkheid aan, het is enkel jouw gezond verstand die het onderscheid maakt. Onze hersenen richt zich op datgene waar jij over fantaseert en graag wilt hebben – de hersenen krijgen input en gaan hiermee aan de slag .

Ons gezond verstand creëert grenzen in hoe we ons zelf zien, over wat we kunnen en wie we willen zijn. Alleen vrijelijk fantaseren kan ons losmaken van regels die het gezond verstand voor ons gecreëerd heeft.

Het begint met het zaadje, het begint met de woorden:
'Wat als het mogelijk zou zijn…'.

dinsdag 4 december 2007

Seksdates op internet?

Ik wil je een natte tongzoen geven en langzaam naar onderen gaan"
Printversie
Een tijdje geleden rijpte het idee. Een seksdate vinden via het internet, is dat een simpele klus of een moeilijke opdracht? Twee redacteurs, Jolien en Philippe, maakten er een weddenschap van en gingen de uitdaging aan: zo snel mogelijk een internetdate versieren. Het mondde uit in enkele schaamteloze gesprekken. De homo versus de lesbo.

Jolien (19): «Een echt plan had ik niet. Het doel was bekend: zo snel mogelijk een seksdate vinden. Ik dacht dat Philippe zou winnen, aangezien het alombekend is dat homo's toch iets sneller zijn met seks. Yeah right! Na ettelijke gesprekken en nog meer chatzones, had ik eindelijk beet. Dat het een vrouw van 40 was, is een klein detail. Zij was belust op een snelle wip en maakte dit duidelijk na nog geen 10 minuten. Het begon met de bekende afkorting: asl? Dit betekent: age, sex, location. Welgeteld één regel verder vroeg ze welke cup ik had. Zij had een 80C. Persoonlijk vond ik dit een detail, want meestal vallen de borsten me het laatste op. Maar voor haar was die vraag blijkbaar noodzakelijk om verder het gesprek te voeren. Haar tweede opmerking was al directer: 'ik ben klaar'. Naïeve ziel die ik ben, vraag ik: 'klaar met wat?' (Er zijn toch duizenden mogelijke antwoorden op deze vraag, de afwas kon er één zijn). Zij: "Met mijn kutje, maar het is zoveel leuker met twee." Bang, ik zat juist. Enkele minuten later had ik een voorstel om samen in bed te duiken, en liefst morgen al. "Wijnegem shoppingcenter, gaat dat voor jou?"

Het was een productief ochtendje, want opeens lichtte mijn venstertje op. HelloBabe24jaar wilde privé praten. De naam beviel me wel en ik ging er op in. Zij was iets subtieler en ik dacht dat dit misschien wel een eerlijk en onschuldig gesprekje zou worden. Niets was minder waar. Voor ik het besefte vroeg ze: "waar hou je van?" "Ik hou van schrijven" Zij: "ik hou ervan vrouwen te relaxeren, wil jij je kandidate stellen?" Ik: "Misschien." Zij: "Ik heb zin om je een natte tongzoen te geven en dan langzaam naar onderen te gaan." Hello Babe, jij bent een snelle meid. Dag onschuldig gesprekje. Twee seksdates op een uurtje, dat was mij iets te veel. Maar mijn missie was geslaagd! Taboedoorbrekend was het wel, het werd meer dan duidelijk dat vrouwen niet op hun mondje gevallen zijn als het gaat over geile sekspraat. Nooit onderschatten, die lesbo's!

Philippe (20): Maar ook bij de heren ging het er niet onschuldig aan toe. Ik was nog geen vijf minuten in de chatruimte of plots pinkte er al een privé-gesprek op mijn scherm. Het leek me allemaal nog vrij onschuldig maar schijn bedriegt. "Wat vind je lekker" was maar het begin. De man in kwestie, een veertiger, begon plots zijn hele seksleven uit de doeken te doen, de meest bizarre details, inclusief zijn erectieproblemen. Uiteindelijk probeerde ik hem te overhalen om te daten -ik wou natuurlijk niet onderdoen voor de lesbo's- maar daar verdween hij. Ik had zonet mijn tijd verspild aan een eerste faker. Mijn volgende kandidaat bleef niet lang weg. Als je nog jong bent, dan maak je vrij snel kans om aangesproken te worden. Hoewel ik dacht te winnen, had ik ook deze keer minder geluk. Deze chatter sprak me gewoon aan om voor hem te komen werken. Hij runde een sauna en vroeg me of ik geen interesse had om erotische massages te geven aan zijn klanten. Omdat dit niet het doel was van het voormiddagje chatten, zocht ik al gauw verder naar een andere man.

Uiteindelijk dacht ik beet te hebben. Weer deed ik me voor alsof ik enkel voor een babbel kwam. Toen we privé begonnen te praten, duurde het niet lang vooraleer seks het onderwerp werd. Het ging in ieder geval de goede kant uit. Daarbovenop was ik niet met één maar twee kerels aan het praten die er wel wilden voor zorgen dat ik wat ervaring zou opdoen. "Kom dan maar eens tussen ons in liggen dan zul je het weten en voelen", zei de 38-jarige man. Het ging inderdaad de goede kant uit. Nog vijf minuten en dan zou ik als eerste die seksdate binnen hebben, dacht ik. Ik bleef de zinnen prikkelen van de man en toen ik dacht dat het woord date daadwerkelijk ging vallen, gebeurde het onwaarschijnlijke. Mijn chatgenoot was weg. Weer een zoveelste faker waar ik door was gefopt. Ondertussen hoorde ik gejuich van Jolien want haar seksdate was geregeld. Hoewel zij de overwinning had binnengehaald, suste ik m'n geweten dat je niet fier hoeft te zijn op het winnen van deze weddenschap.

Dit wedstrijdje tussen Jolien en Philippe illustreert dat er mensen het internet rondsurfen met als enige doel seks, en het liefst meteen. Althans, zo lijkt het toch. Online daten zit in de lift, zoveel is zeker. En surfers trekken al eens hun stoute schoenen aan. Niet alleen zijn singles er op zoek naar een partner. Er wordt ook lustig het net afgespeurd naar losse contacten of casual seks. Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat 54 procent van de internettende mannen wel eens een sekssite bezocht. Van de vrouwen deed 17 procent hetzelfde. Negen procent mannen en drie procent vrouwen ging een stapje verder. Zij gingen al eens uit de kleren voor de webcam.

(JDG) en (PDB)