zaterdag 20 september 2014

Filosofie en seks!

Ha grote vriend!

Ik heb geconstateerd dat er in de samenleving een verwrongen ideaalbeeld op het gebied van seks heerst. Volgens mij is niemand “normaal”, we worden allemaal beïnvloed, misschien wel gekweld, door de beelden die men van seks heeft. Zijn deze beelden wel realistisch? Mensen vinden het lastig om eerlijk te zijn over seks, om hun gevoelens en verlangens te delen. Vooral met hun partner.

De gemeenschappelijk taal is een ideaal uitgangspunt om seks toegankelijker te maken, maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen deze taal gaat spreken en dat er niet allerlei verschillende versies ontstaan? Naarmate de hele wereld zich ging ontwikkelen begon ook het idee over seks te veranderen. De verhouding ten opzichte van seksualiteit werd meer ontspannen. Naar mijn idee wordt seks tegenwoordig gezien als een manier van ontspanning.
Maar nog steeds praat men niet heel gemakkelijk over seks. Het blijft een taboe.

Tijdens mijn workshops bij Dating Doctors merk ik dat veel cliënten het moeilijk vinden om aan te geven wat ze verstaan onder bevredigende seks voor hunzelf en voor hun partner.  Vaak hoor ik van mannen dat ze er van uitgegaan dat als beide partners een orgasme beleven dat de seks goed is geweest. Maar is dat wel altijd het geval? Dragen intimiteit, gevoelens, genegenheid en wederzijds respect ook niet bij aan een mooie en bevredigende seksuele ervaring?

Seks is onlosmakelijk verbonden met wreedheid, en het verlangen naar onderwerping en vernedering. In mijn ervaring met mijn cliënten merk ik dat de mannen angst hebben om vrouwen te benaderen en daarom soms een hardere agressievere houding aannemen Onzekerheid uit zich vaak in dominantie.

Deze onzekerheid komt voort uit onze jeugd: “ Als we jong zijn, zijn we geliefd en geaccepteerd”. Naar mate je ouder wordt je steeds minder intiem bent met mensen. “Als je klein bent/baby dan vindt iedereen je lief en leuk en mag iedereen je aanraken, bewonderen en knuffelen. En als je ouder wordt verdwijnt dit steeds meer. Wij gaan ons bedekken en schamen, we moeten opletten wat we zeggen en doen en er op gaan letten hoe we eruit zien. We worden volwassen, en daarmee voorgoed verbannen uit het paradijs”
Maar naar mate wij ouder worden, moeten we de roze bril af doen en het paradijs verlaten. Onzekere mannen leven in angst en hebben negatieve gedachtes en angst over seks en zelfverzekerde mannen zien seks meer als een lust en genot.  

Mensen zijn genetisch geprogrammeerd om zich voort te planten en seks is een beloning. Dit wordt ontleend aan de evolutionaire biologie. Seksueel prikkelend is dat wat wij zoeken in een partner en wat wij belangrijk vinden om door te geven aan ons nageslacht. Dus de evolutionaire biologische denkwijze kan ons antwoorden geven op de vraag waarom wij aan seks doen; namelijk voortplanting. Maar dit geeft geen antwoord op de vraag wat er in ons omgaat als wij iemand verleiden of waarom seks een bevredigende bezigheid kan zijn.

Mijn ervaring is dat alles wat erotisch is met de verkeerde persoon, gewoon weerzinwekkend is. Daardoor zijn erotische momenten nu juist zo intens; precies op het punt waar walging hoogtij zou kunnen vieren, vieren we slechts verwelkoming en toestemming. ”Het bijzondere karakter van de vereniging van deze twee mensen wordt bezegeld door een daad die beiden, met iemand anders, zouden hebben verafschuwd ”. Dit was voor mij een echte Eyeopener want dit klopt helemaal. Door de verwelkoming en toestemming voelen we ons weer geaccepteerd.

Ook bij een  ander aspect van de seksualiteit; ‘’de kus’, speelt dit’. Ik merk uit ervaring dat de kus een boodschap is, en het is de boodschap achter de kus die ons interesseert. De kus betekent vaak ook acceptatie. De kus is onlosmakelijk deel van de seksualiteit, die immers ook begint met wederzijdse acceptatie.


Een meer onbespreekbare vorm van seksualiteit heeft te maken met het fetisjisme. Fetisjisme gaat niet alleen maar over extremen. We kunnen Freud aanhalen als we over fetisjisme spreken. Wat Freud gezegd heeft over dromen, geldt grotendeels ook voor seksuele fetisjen: ze vormen de koninklijke weg naar het onbewuste. Fetisjen zijn vaak terug te leiden naar onze eigen verleden. Voorwerpen of symbolen kunnen opwindend zijn omdat ze ‘het goede’ symboliseren. Omdat je dat associeert goede herinneringen uit je jeugd. Nu spreken we niet makkelijk over fetisjisme. Als er meer openheid over is en het niet als afwijking wordt gezien maar als iets positiefs uit het verleden, dan is het makkelijker bespreekbaar en kan het tot een betere (seksuele) verstandhouding leiden.

Laat ik wat vertellen over de liefdesladder van Plato. Volgens Plato was echte liefde alleen mogelijk tussen gelijken. Hiermee wordt er bedoeld dat mensen die gelijk zijn, beschikten over gelijke rechten en status. In de tijd van Plato was gelijkheid niet in het geval van de vrouw. Daarom was het volgens Plato ‘’echte liefde’’ tussen man en vrouw niet mogelijk. Zo zien we ook dat de gelijken in zijn tijd namelijk mensen van hetzelfde geslacht waren. Plato had zijn eigen liefdesladder. Platonische liefde was de hoogste trap van liefde in tegenstelling tot lichamelijk begeren en seks, wat zijn eerste stap naar de trap was. Vanuit daar kon de mens hogere treden klimmen door de liefde en juiste levensinstellingen, wetenschap en goede gedachten. Platonische liefde, de hoogste trap van de liefde, kan alleen maar bereikt worden door slechts weinig mensen.  
In onze tijd is het echter niet meer zo dat mannen en vrouwen niet als gelijken worden beschouwd (al wil ik hier niet mee ontkennen dat er nog genoeg treden te nemen  zijn op de emancipatieladder). Nu die gelijkheid er in grote lijnen wel is, is het ook mogelijk om de platonische liefde te combineren met de lichamelijke liefde/ aantrekkingskracht.

Ik vind dat alles waartoe we ons op het eerste gezicht aangetrokken voelen, ons uiteindelijk van het strikt visuele en materiële naar een meeromvattend positief domein leidt. Ik ben het hier absoluut mee eens en dit vertel ik aan mijn cliënten. We oordelen namelijk vaak op basis van uiterlijk of wij iemand aantrekkelijk of sexy te vinden die we nog nooit hebben gesproken.
We moeten een onbekende eerst beter leren kennen.

Een ander problematisch aspect is de afwijzing. Als wij seksueel gezien afgewezen worden, vatten wij dit vaak heel heftig op. We voelen ons afgewezen, lelijk en niet goed genoeg. Toch moeten we onszelf laten in zien dat een afwijzing van iemand vaak iets onwilligs is. Hij of zij voelt zich gewoonweg niet tot je aangetrokken. Want waarom worden we afgewezen? Waarom houden wij nou niet allemaal van dezelfde kleding of gezichten? Waarom hebben we zulke uiteenlopende seksuele voorkeuren? Ik ga jullie een voorbeeld geven over een Duitse kunsthistoricus Wilhelm Worninger die hier een antwoord op heeft. In zijn essay ‘Abstraktion und Eindfülung’ (1907) schrijft hij dat ieder mensen opgroeit met een innerlijke leemte. Hiermee bedoelt hij dat ieder mens kwetsbaar en onevenwichtige gebieden heeft in zijn/haar karakter.
Deze gebieden zijn volgens hem doorslaggevend voor wat wij mooi vinden en wat minder mooi. Bij mensen die we sexy noemen kunnen we tekenen bespeuren van eigenschappen die de onze compenseren, en deinzen we terug voor andere die eerder geneigd lijken onze extreme kanten te versterken. Dit had me wel even tot denken gezet.
Probleem rond seks is het feit dat men vaak niet eerlijk kan uiten wat men wil; sommige willen seks en de ander liefde. Beide behoeften hebben een plek in ons repertoire van menselijke gevoelens en verlangens.

''Kan de gedachtegang van Datingcoach Doctoré hulp bieden bij de door gemeenschap geconstateerde problemen die mannen hebben met betrekking tot seksualiteit?’’ Dit zou nu de vraag zijn die jij als lezer jezelf gesteld hebt en met een volmondig JA! kan beantwoorden.

Ik denk dat men zich te druk en te veel zorgen maakt als het gaat om seks en het beeld eromheen. Meer praten over onze seksuele gevoelens en wensen kan leiden tot een beter begrip. Dit spreken kan echter niet zonder goed te denken over onze wensen en verlangens. Dit denken kan leiden tot de gewenste gemeenschappelijk taal. Om te beginnen kunnen we de obstakels en misverstanden in onze communicatie opruimen door beter te omschrijven wat we onder seks en liefde verstaan.
De onzekerheid van de mannen die ik begeleid als ‘’Dating Doctor’’, heeft ook veel te maken heeft met de onzekerheid over wensen en verlangens van seks en liefde. 

We zijn als wezens hier op aarde om als een batterij een toegevoegde waarde te hebben binnen de maatschappij en de voortplanting. Dit is ons gemeenschappelijke belang. 

Dankzij Smoothdoc & AlphaDoc heb ik nu een beter inzicht in de mechanismen die ons denken over liefde en seksualiteit bepalen en die ons kunnen helpen om de omgang hiermee te verbeteren. Jij kan dit ook leren!

Er zijn nog beperkte plaatsen vrij! Meld je dus gauw aan voor de workshop op 18 oktober !

In afwachting om met jou te mogen vlammen op 18 oktober waar vrouwen uit je hand zullen eten….

verblijf ik met vriendelijke groet,

Doctoré
Coach @ Dating Doctorswoensdag 23 april 2014

Verleiden begint met een glimlach..

Hey Captain,

Veel mannen hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Daardoor functioneren ze vaak onder hun kunnen als het gaat om verleiden van vrouwen. Als zelfvertrouwen- en motivatiecoach begeleid ik cliënten tijdens bootcamps om hun zelfvertrouwen radicaal te verbeteren. 
Hierdoor zullen ze met een opgewektere blik op het leven kijken en meer plezier krijgen in het verleiden van vrouwen. 

Mijn naam is Doctoré! Met passie, empathie en ervaring begeleid ik de cliënten van Dating Doctors in hun persoonlijke ontwikkeling bij hun zoektocht naar zelfvertrouwen. Vanaf heden kan je zelf ook geholpen worden door het lezen van mijn blogs. Vrouwen versieren is namelijk niet moeilijk als dat het lijkt tegenwoordig.

600 jaar geleden als een dorpsbewoner een slechte houding had tegen een vrouw werd hij bekogeld met rot fruit en het dorp uitgezet. Het was een maatschappij waar iedereen elkaar kende en een slechte daad had ernstige gevolgen.

Gelukkig leven wij in een modern en beschaafde samenleving waarbij iedereen eigenlijk veel vriendelijker is tegenover vreemden. Dus je zou blij moeten zijn dat het tegenwoordig gemakkelijker gaat in vergelijking met toen. Maar toch durven mannen niet op een onbekende vrouwen af te stappen.

Voel jij je aangesproken? Dan ga ik je NU helpen!
Ik zal jou een voorzet geven zodat je eerder geaccepteerd wordt bij vrouwen.

Een aantrekkelijke vrouw die vaak benaderd wordt, is er bewust van als je onzeker of angstig overkomt. Je moet de juiste ‘vibe’ hebben. Een vibe van zelfvertrouwen en warmte. Een positieve vibe wordt door ieder vrouw geaccepteerd. Een vrouw moet het gevoel hebben wanneer je met haar aan het praten bent dat het zonnetje warmte op haar uitstraalt, en wanneer je aandacht weg is zal ze plotseling achtergelaten worden met koude lucht en schaduwen.

Ieder vrouw verdiend het om vriendelijk begroet te worden. Probeer iedereen te begroeten met een glimlach. Doe dit ook in het bijzijn van aantrekkelijke vrouwen. Zij zullen dan zien dat je zelfvertrouwen hebt en vriendelijk bent ook tegen minder mooie vrouwen.

Je glimlach is erg belangrijk! Een vrouw hoort niet te denken als je haar een glimlach geeft ‘’Waarom staart die vent naar mij? Wat heb ik gedaan? Zit er een chocoladevlek op mijn blouse?’’. Zo raken ze in paniek of sterker nog….paranoïde.

Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je met je vrienden was in een kroeg of een restaurant. Je was blij en was aan het lachen. En plotseling keek je om je heen en maakte oogcontact met een vreemdeling. En dan gebeurde er iets magisch. Ook al was je glimlach niet bedoeld voor de vreemdeling, je kreeg een warme glimlach terug.

Glimlachen moet er natuurlijk uitzien en niet te gemaakt overkomen. Dan krijg je het beste effect. En met de juiste glimlach, straal je uit dat je een levensgenieter bent en kom je zelfverzekerd over. En dat is de eerste stap waarmee je een vrouw kan verleiden.

Voor meer info en tips koop het boek ‘’Zelfvertrouwen met vrouwen’’ of neem deel aan de cursus ‘’versiercursus’’ op 10 mei 2014 in Rotterdam.

Doe vandaag iets aan jezelf, daar zal je toekomstige JIJ je dankbaar voor zijn!


Hou je haaks captain!


Doctoré
Coach Dating Doctors

-- © Dating Doctors v.o.f. DatingDoctors.nl

dinsdag 8 april 2014

WEET JE WIE DOOD IS? Een tijdje terug deed op internet het gerucht de ronde dat Bonnie St. Claire zou zijn overleden aan leverfalen. Niets bleek minder waar te zijn en haar management liet weten dat ze springlevend was. Nu bleek dat iemand iets getweet had in de trant van 'Bonnie St. Claire zuipt zich nog eens dood'. In plaats van dat te retweeten, maakte iemand ervan 'Bonnie St. Claire zuipt zich dood', wat 'Bonnie St. Claire is dood' werd ... Hetzelfde gebeurde toen Marco Borsato pasgeleden een beroerte kreeg en Renout Oerlemans een hartaanval ... Ze werden doodverklaard. Ook zij bleken het – relatief – goed te maken. Maar ook bekenden die kerngezond zijn worden met grote regelmaat doodverklaard. Je vraagt je toch af hoe dergelijke geruchten de wereld inkomen, niet? Zitten er mensen met een lugubere vorm van 'humor' achter? Worden ze geïnspireerd door echte onverwachte sterfgevallen van sterren, zoals van Philip Seymour Hoffman niet lang geleden of Paul Walker eind vorig jaar? Die hoaxes, maar ook de echte sterfgevallen, zetten je wel aan het denken ... Je wordt opeens geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid en realiseert je hoe dun de lijn tussen leven en dood is. Het kan in een fractie van een seconde gebeurd zijn. Een beroerte, hartaanval, een verkeersongeluk ... Nee, we willen je niet bang maken. Wel is het een goed idee je te realiseren dat elke dag je laatste kán zijn. Ja, we delen vandaag clichés uit. Het leven is kort. Je hoeft maar met je ogen te knipperen en je studententijd is voorbij, je kinderen zijn opgegroeid ... Er wordt wel eens gezegd dat mensen op hun sterfbed zelden spijt hebben van de dingen zie ze hebben gedaan in hun leven, maar wel van wat ze niet hebben gedaan ... Oók op versiergebied. Over pak 'm beet 40 jaar heb jij op je sterfbed écht geen spijt van een afwijzing. Wel betreur je het dat je die ene vriendin nooit de liefde hebt verklaard of 'dat blondje' in de kroeg niet durfde aan te spreken. Het leven draait om kansen, makker. Gelukkige en succesvolle mensen hebben niet meer kansen gekregen in het leven, ze hebben er meer benut dan jij. Het leven zit vol kansen. Ze zijn overal als je goed kijkt. Je hoeft ze alleen maar te grijpen! Over kansen gesproken: dit is je laatste kans je in te schrijven voor onze workshop VROUWEN VERSIEREN die morgen (zaterdag 5 april) in Rotterdam plaatsvindt. Als je het over kansen hebt, is dit een enorme. Luister, vriend ... Morgen heb je de kans niet één, niet twee, maar tientallen vrouwen te benaderen. Aantrekkelijke vrouwen welteverstaan. Achten en negens, niet de vijfjes en zesjes. Je gaat nagenoeg zeker naar huis met één of meer telefoonnummers of een afspraakje. Sterker nog, veel workshopdeelnemers gaan op een instant date en scoren een zoen of méér ... Gemiddeld één deelnemer belandt in bed met zijn date! Geen leugens, maar harde feiten uit de ruim 10 jaar dat we deze workshop geven. Het leven zit vol kansen, makker. Laat deze niet aan je voorbijgaan! Dankzij onze 100% niet-goed-geld-teruggarantie loop je bovendien geen enkel risico! Wat houdt je tegen?! Schrijf je NU in voor onze workshop!

zondag 7 februari 2010

Real Man Conference.

Beste leerling,

En als jezelf niet meer als een leerling van het leven beschouwt, stuur het dan naar een man, waarvan je denkt. Hee, die zou het goed kunnen gebruiken.

Misschien ben je zelfs een vrouw? Wil je deze leuke man een teken geven, dat hij - als hij nou gewoon eens normaal zou doen - wel een kans bij je zou maken? Of je bent zijn zus, en je weet dat je gescheiden broer zijn kennis over het benaderen van leuke vrouwen wel eens zou kunnen bijspijkeren. Het was al weer lang geleden. Iedereen heeft recht op liefde, en daarover gaat deze brief aan jou.

Ik weet niet of je niveau een 4 is (dan zou ik een keer moeten meegaan). Alleen als je jouw vorderingen in een stroomversnelling wil plaatsen - dat kan ik je ons 1-na grootste seminar waar je ook nog gezellig en leerzaam bezig kan zijn - nl. de Real Man Conference try out in Rotterdam aanbevelen. Ben je daar al eens geweest?

http://realmanconference.nl/?sprekers,11&ref=9b19a95d#tryout

Het zou kunnen dat je daar niet meer binnen kunt komen. Er zijn 70 plaatsen, waarvan er nu al 62 besteld zijn.  Dus als je klikt en er staat uitverkocht, kun je altijd nog naar Aken. Daar vindt op 10 en 11 april namelijk de Real Man Conference plaats. Meer weten over de Real Man Conference. Kijk even op de website www.realmanconference.nl

Het belangrijkste is. In Aken komen een aantal mensen die jou en nog 300 andere mannen gaan toespreken. Deze sprekers in Aken zijn allemaal  bewezen sprekers die jou inspireren tot het nemen van actie. Dat niet alleen; ook tot het nemen van de juiste actie! Want actie is 1, de juiste actie is 2 natuurlijk! De beste manier om beter ergens in te worden, is iemand die beter is dan jij te zoeken. Daar neem je dan een voorbeeld aan. Nou daar hebben we wel voor gezorgd. Aken 10 en 11 April. Daar moet jij bij zijn. 

Al zou je alleen maar een leuke makker ontmoeten, die samen met je wilt optrekken in je leerproces. Er zijn genoeg mannen die namelijk met hetzelfde bezig zijn. Op de vorige Real Man Conference waren er 500! Ja, we hebben het allemaal niet nodig, alleen we kunnen het wel gebruiken! Veel gelijkgestemde bezoekers ontmoeten elkaar tijdens de conferentie, en gaan nog eens bij elkaar op bezoek. Een op zichzelf staand feit. Dit maakt de Real Man Conference alleen eigenlijk al de moeite waard. Niet alleen wat leren, nee het is ook gewoon heel gezellig! Echte mannen onder elkaar vanuit allerlei landen.

En vaak kom je tot de ontdekking dat die man uit Londen met precies hetzelfde zit of zat. Iets waar jij dus ook mee zat of zit. Dat schept een band!  

Even terug naar de try out van 27 februari.

Op de try out komt nog een hele goede daygamer Yosha van Puatraining. Echt aan te bevelen om die te gaan zien als je van daygame houdt. Voor clubgame, hebben we ook 2 hele goede mensen. Dr. Yen, en Aaron Sleazy zijn namelijk aan elkaar gewaagd. Allebei razendsnel. Alleen Dr. Yen moet je al om zijn kapsel gaan zien! Dan hebben we nog Wisdom die over moed gaat praten, en Ace die je gaat helpen bij het vervelende "Ik weet niet wat ik moet zeggen" En als allerlaatste hebben we nog een beroemde innergame coach. Bjarke Larssen.

En 10 en 11 April is er dus nog de grote conferentie in Aken, (net over de grens met Heerlen)  met wereldberoemde (tenminste in onze wereld) verleiders. Daar komt o.a. Paul Janka, zon beetje het absolute summun van daygame in Amerika. En bijvoorbeeld ook Dr. Paul, een wereldberoemde psycholoog, die veel ervaring heeft om grote groepen in 1 keer van een hoop angst af te helpen. Speciaal in het benaderen van vrouwen in het algemeen. De nummer 7 en 10 van de wereld zijn er ook. Je zult onder hyponose gebracht worden, samen met de rest van het voltallige publiek. Te spannend? Ja, wil je wat, dan zul je toch wat moeten doen? Wil je doen wat je hebt gedaan - je euros opmaken aan allerlei dingen - behalve aan het belangrijkste namelijk jezelf?

Heb je tot nu toe meer geld besteed hebt aan de grote beurt van je auto, dan aan verbetering van jezelf? Zou het dan niet eens tijd zijn om eens voor het belangrijkste - namelijk jezelf - wat geld (99 euro tot 1 maart) uit te trekken? Je leert er altijd wat van, en het is in ieder geval een leuke kans om eens wat nieuws mee te maken.

Doe jezelf een plezier en begin maar met de gratis video te checken http://www.youtube.com/watch?v=jtYB3knKsag[/youtube

Bestel je kaartjes voor de Real Man Conference snel!  De 1e 100 kaartjes zijn namelijk maar 99 euro voor 2 dagen full time tips en tric's van werelds beste verleiders, dus die zijn zo weg.

http://realmanconference.com/?webshop,11&ref=9b19a952#rmc2010]

Groetjes,


SmoothDoc

maandag 4 januari 2010

Aardige jongens

Hai, beste lezer.

Goed lezen.

De kansen zijn namelijk groot dat je een “aardige jongen" bent.

Misschien denk je geen `aardige jongen` te zijn. Vraag je dan eens af waarom iemand dat blijkbaar wel denkt. Lees gewoon eens verder of je iets herkent. Baat het niet dan schaad het niet, toch?


Klinkt dit je bekend in de oren?: "Ik was zo aardig tegen haar, en ze is een ontzettend harteloze trut door er nu opeens met een ander vandoor te gaan"

Er zijn een heleboel berichten van “Aardige jongens”, die klagen dat vrouwen slecht behandeld willen worden, want bij hen, de "Aardige Jongen" werkt geen enkele relatie. Dit is net zón valse logica als dat "Pinguïns zijn vogels. Pinguïns kunnen niet vliegen. Alle vogels kunnen niet vliegen."

Als je de ene slechte relatie na de andere hebt, dan is de enige vaste waarde…..ja juist ja. JIJ. Denk er maar eens over na.

Wat is er dan zo slecht aan “aardige jongens”? Het grootste probleem is dat “aardige jongens” afschuwelijk onzeker zijn. Ze verlangen er zo naar om “gemogen” te worden en doen aardig om andermans aandacht en goedkeuring te verdienen. Ze geven niet alleen maar voor het plezier wat het geven op zichzelf ze geeft. Je weet ook nooit of een “aardige jongen” je aardig vindt voor wie je bent, of dat hij aan je vastgeplakt zit om het feit dat je hem enige aandacht gaf. .

Aardige jongens stralen onzekerheid uit – een niet te missen doel voor de vrouwen die op zoek zijn mannen te gebruiken. Ja, word wakker! Er zijn echt vrouwen in de wereld die je willen gebruiken. Niet alle vrouwen zijn even aardig. Als je al niet door schade en schande hierover wijzer bent geworden. Deze vrouwen zijn alleen maar op zoek naar een sukkel zoals jou, en NEE IK BEDOEL NIET DAT ALLE VROUWEN ZO ZIJN! Deze "vrouwen" stellen hun vizier scherp op “aardige jongens” zoals jij, strelen je ego, nemen je mee op een kort opwindend ritje, gebruiken je, en gaan dan zo snel mogelijk weer verder. .
Dat is waarom mannen me e-mails sturen over bijvoorbeeld een “vrouw” uit Nigeria die ze geld hadden opgestuurd voor haar zieke vader die zogenaamd leed aan ebola.


Jouw eigen hersens zijn aangevreten door ebola, en hebben behandeling nodig! Als je ze nodig geld wilt uitgeven, doe dat dan eerst aan jezelf. Verbeter de wereld begin bij jezelf!

Het is echt geen wonder dat je zoveel klaagt over vrouwen die zo verschrikkelijk zijn, wanneer de vrouwen die zich aangetrokken tot je voelen de meest verachtelijke vorm qua vrouwen zijn..Je zou het niet eens vrouwen moeten noemen eigenlijk. Zo laag…

Zorgzame, fatsoenlijke vrouwen vol zelfvertrouwen vinden "Aardige jongens” te verstikkend, te ”klamperig” en onzeker.

Aardige jongens worden overboord gezet. Ze brengen rozen en chocolade mee naar "simpelweg een kopje koffie drinken date”. Ze proberen haar affectie te kopen met cadeautjes. Ze denken dat ze alles al weten over romantiek, alleen is hun timing telkens precies fout, en ze willen veels te snel te veel. Of ze zijn zo onzeker over zichzelf, dat ze om de vrouw blijven heen cirkelen, en zich voordoen als “haar vriend", in de hoop, dat op 1 moment, ergens in de toekomst ze de moed weten op te brengen om haar uit te vragen voor een "date". Of misschien wordt ze vanzelf wel op hen verliefd? Blijven hopen. Want zoals jij jezelf voordoet, zul je waarschijnlijk ook wel de resultaten daarvan bekomen. Je zult dus vrienden worden. Als je voordoet als een drugsdealer, dan gaan mensen je opeens vragen om een “grammetje wit”. DUH?


Ontsnappen uit de zgn “friendszone” is als ontsnappen uit Alcatraz. 3 mensen zijn ooit ontsnapt uit Alcatraz, alleen ze zijn nooit meer teruggevonden. Beter dus je helemaal niet in de buurt van die stomme gevangenis wagen!

Aardige jongens zijn zo wanhopig bezig met het naar de mond praten van andere mensen dat ze hun eigen behoeftes opzij zetten. De vrouw in kwestie wordt bijvoorbeeld door hen op een voetstuk gezet. In plaats van haar te waarderen om wat ze is, aanbidden ze hun eigen fantasie. We zijn allemaal slechts mensen, en voetstukken zijn eigenlijk smalle, kleine gevangenisjes – en meestal vallen we dan ook van het voetstuk af, of worden we er wel met harde hand door anderen vanaf gedonderd.

Ze klampen zich aan haar vast, en willen "de enige" voor haar zijn. Dit uit angst dat als zij buiten haar gezichtsveld zijn, ze misschien zal verdwijnen of misschien een andere man aantrekkelijk zal gaan vinden. Een aardige jongen heeft vaak ook problemen met intimiteit. Hij gelooft namelijk dat als zij hem als - de echte man die hij is - leert kennen, zij hem niet langer lief zal hebben.

Aardige jongens vragen altijd aan haar om de beslissingen te nemen. Ze denken dan dat galant of misschien wel geëmancipeerd is. Alleen ze leggen een onredelijke hoeveelheid verantwoordelijkheid neer op haar. Het geeft hem namelijk ook de gelegenheid om haar de schuld te geven als het misgaat…

Aardige jongens zeggen nauwelijks als iets ze niet aanstaat, en zeggen zelden duidelijk wat ze werkelijk willen, nodig hebben en verwachten. Ze zijn bang dat elk conflict een mogelijk einde van de relatie dichterbij brengt. In plaats van te onderhandelen en eventueel een compromis te sluiten, geven ze vaak “maar toe om de lieve vrede te bewaren". Want ze neukt zo lekker. Wanneer ze niet waardeert wat zij voor de vrouw deden, dan klagen ze daarover. `Alles wat ik deed, deed ik voor haar." Als ze daarmee verheven worden tot de adelstand der martelaars. Een vrouw wil helemaal geen martelaar. Ze wil een gelijke, liefhebbende volwassen partner. Ze wil ook nog een beetje lol hebben. Martelaars staan in 1e instantie nou niet bekend als verschrikkelijke lolbroeken. Toch?


Aardige jongens denken dat ze nooit iemand meer zullen ontmoeten die net zo speciaal als haar is. Ze gebruiken hun haast demente adoratie als een bewijs voor hun stelling "niemand zal haar ooit meer liefhebben dan ik." In plaats van dat dit een diepe emotionele verklaring van hun liefde is, is het een subtiele, maar gemene belediging. Het is net alsof je tegen haar zegt: `Je bent een moeilijk persoon, en ik dan ook alleen ik kan je echt liefhebben. Dus wees er maar dankbaar voor dat ik er ben.`

De aardige jongen – heeft het nodig - om te geloven dat hij de beste kandidaat voor haar is, omdat anders zijn eigen onzekerheden hem zullen verzwelgen in jaloerse gedachten en angst. De eigenlijke waarheid is dat er veel mannen zijn die een goede match voor haar zouden kunnen zijn. We stoppen zelden met het houden van personen waar we echt om geven. Zelfs als de relatie stopt, dan gaan de gevoelens door... Maar liefde is niet exclusief voor 1 persoon. We kunnen (en doen dat ook) vele personen in ons leven liefhebben, en romantische liefde maakt daar geen uitzondering op. Harde cijfers vertellen ons dat we bij 1 op 10 redelijk makkelijk een seksuele relatie kunnen aanknopen, 1 op 25 kunnen we wel een relatie mee regelen, en 1 op 1.000 is onze "soulmate". En zelfs in het laatste geval hebben we nog steeds wat basiskennis van relaties nodig. Liefde is ook maar 1 van de 4. (de andere zijn > vertrouwen, respect, en begrip voor elkaar)

Dus zelfs als een "aardige jongen" immens van haar houdt, waarschijnlijk zijn er toch nog veel andere mannen geweest, die net zoveel van haar hebben gehouden. Er zullen ook nog veel mannen komen die net zoveel in de toekomst van haar gaan houden. De ironie is dan: "Wie wil er dan uitgaan met iemand die niet van zichzelf houdt?"

Veel meer dan te houden van de vrouwen in zijn leven, heeft een aardige jongen ze nodig. "Ze is mijn leven, mijn enige bron van geluk.." GADVERDAMME! Wat voor last zadel je dan wel niet op haar schouders? Dat ZIJ verantwoordelijk moet zijn voor JOUW geluk? Doe eens wat met je leven! Een relatie zou een + moeten zijn in je leven, niet je enige doel.

Een andere fout die je misschien wel eens maakt is om je op "de zielige gevallen" te richten. Soort zoekt soort, niet waar? Aardige jongens kiezen min of meer met opzet vrouwen uit die een klap van de welbekende molen hebben gehad. Dramaliefhebbers, pleinvreeskneusjes, anorexia bezemsteeltjes omdat aardige jongens altijd graag "een helpende hand" toesteken. Misschien omdat ze zich zelf altijd graag een helpende hand toestaken, wie zal het zeggen? Een aardige jongen denkt als hij dit soort vrouwen `helpt` het hem een betere meer gerespecteerd, meer aandacht verdienende, meer liefde verdienende persoon maakt. Hij denkt dat het iets van voldoening zal geven, en dat zij hem meer zal waarderen en liefhebben, voor al de opofferingen die hij zich getroost heeft. Uiteindelijk is hij meestal teleurgesteld in de resultaten. Het blijven meestal kneusjes. En zelfs als hij haar beter maakt, dan verlaat ze hem doodleuk voor een beter mannelijk exemplaar. -`NEE, DAT KAN NIET: IK HEB JE GEHOLPEN: JIJ ONTZETTENDE TRUT.` Ja, je hebt haar geholpen om een goed gevoel over jezelf te krijgen. Niet om haar te helpen.


`ZE HEEFT ME GEBRUIKT.` Nee, ze gebruikte je niet opzettelijk zoals `die cybervrouw uit Nigeria` Ze is gegroeid, en heeft dat mede aan jou te danken. Jij bent alleen blijven stilstaan, en ze komt dan al snel genoeg tot de conclusie dat jullie een relatie hebben, die niet gebaseerd is op gelijkwaardigheid, maar op hulpbehoevendheid. De binding heeft daardoor losgelaten, en daardoor verlaat ze je nu. Dus, als je erover denkt om je op deze vrouwen te richten, waarom begin je eens niet met jezelf te helpen?

Het komt uiteindelijk allemaal neer op het paradoxale feit dat aardige jongens zichzelf niet aardig vinden. Ze houden niet van zichzelf. Is het dan een wonder dat vrouwen hen niet aardig vinden? Als je echt van iemand wil houden, dan moet je eerst van jezelf gaan houden. En te vaak maken aardige jongens de fout hun obsessie als liefde te zien.

Knoop dit in je oren: ONZEKERHEID IS NIET AANTREKKELIJK.

Je hoeft echt geen arrogante klootzak te worden. Je moet alleen maar leren van jezelf te houden. Je moet weten wat je wilt met je leven, en er als een bezetene achter aan gaan. Alleen dan zul je aantrekkelijk zijn voor de vrouwen waar een intrinsiek leuke man als jij achter aan kan gaan.Ik zeg intrinsiek, omdat je het absoluut in je hebt. Alleen wat moeten we zijn dan, en hoe doen we dat?

Je zou kunnen zeggen dat `aardige jongens`alleen maar hart is, en geen ruggengraat

De zgn. klootzakken die vrouwenharten breken aan de lopende band, zijn alleen maar ruggengraat, en geen hart.


Dus jij moet daarin de balans vinden.


Wij hebben die al balans gevonden, en als je een man kent die deze balans nog moet vinden, stuur dit bericht dan alsjeblieft weer door. Dit bericht kan voor jou en iedere man een begin zijn van een nieuw gelukkiger leven. Daaruit volgt dat ook een vrouw een stuk gelukkiger kan worden.


Op basis van eerlijkheid, recht door zee, zonder enige poespas enzovoort.

zul je dichterbij je eigen ik komen. Je mag van jezelf meer jezelf zijn.


Zegt dat je iets?

Als deze brief je iets zegt, denk er eens goed over na of je man genoeg bent om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Je van je eigen gedragingen meer bewust raken is trouwens al heel wat.


Mocht dit toch niets voor je zijn, dan ken je vast iemand die het wel kan gebruiken. Stuur het dan door.

Jij weet het beste wat je te doen staat.

Groetjes AlphaDoc en SmoothDoc

ga naar bed

-- He jongens,

Ik wil het met jullie hebben over een onderdeel van aantrekkingskracht, waar niet veel mensen aan denken, hoofdzakelijk omdat het vervelend lijkt en nogal logisch.
Maar al is het ook nog zo logisch, niet veel mannen besteden er aandacht aan, en vragen zich dan af waarom dingen niet lukken.
Het is: vermoeidheid.
Tegenwoordig slapen mensen erg weinig, en als je niet veel slaap krijgt, moet je met je creatieve processen functioneren op een hoger niveau. Aantrekkingskracht is één van die processen.
Vaak is het verleidelijk om met vrienden uit te gaan en de hele nacht weg te blijven, terwijl je probeert aantrekkelijke vrouwen teversieren.
Maar wat er dan meestal gebeurt, is dat je niet meer helder kunt denken en daarmee alleen maar bereikt dat een "ja" verandert in een"absoluut niet.
" Weet je, als je vermoeid bent, voel je je traag, je hebt gebrek aan energie en je kunt niet snel denken. Snel denken is essentieel in Het spel van aantrekkingskracht, en als je je verstand en je gevoel van humor niet aan kunt spreken, zul je niet aantrekkelijk zijn.
Denk er aan, vrouwen voelen wat jij van binnen voelt, alleen 10 keerzo sterk. Als jij je traag voelt, voelen zij zich ook traag.
Als jij je vol energie voelt en lichtvoetig, dan voelen zij zichook zo. Dus, hoewel het een vreemd advies mag lijken, het is een advieswat jou goed van dienst kan zijn. Neem een lange, ononderbroken nachtrust en ga er dan op uit om aantrekkelijke vrouwen te versieren.
Je zult versteld staan hoeveel verschil een heldere, onbekommerde geest maakt.

Succes daar buiten! Dr Al Phadoc

© Dating Doctors v.o.f.
DatingDoctors.nl

zondag 29 november 2009

Try out new games

Your 12,500USD bonus has just arrived, Claim it in here -

http://www.playfortuneland.ru