woensdag 19 december 2007

Zelfvertrouwen

In dit artikel leg ik uit waarom iemand aan zichzelf twijfelt. Geloof me maar, dit is echt verklaarbaar. En niet alleen dat, maar het is ook te veranderen. Ik spreek uit ervaring. Nu ik begrijp hoe de vork in de steel zit, ben ik veel dingen gaan inzien. Niet alleen wat er met mij aan de hand was, maar zie nu ook in dat velen er ook mee te maken hebben. In de meeste gevallen is het vaak het gehele leven. Dit alles hoeft helemaal niet. Het bezorgt een onnodige last en staat het levensgeluk in de weg.

Om te beginnen moet je eerst een ding van mij aannemen. En dat is dat meer zelfvertrouwen krijgen heel goed mogelijk is. Mijn opvattingen zijn niet gebaseerd op theorie, maar op mijn persoonlijke ervaring. Vroeger had ik namelijk zelf ook een groot gebrek aan zelfvertrouwen. Dit heb ik weten te herstellen en deze persoonlijke ervaring staat in dit artikel. Mijn boek gaat onder andere hier ook over.

Het gebrek aan zelfvertrouwen bij iemand is niet iets dat van nature is meegegeven. De enige oorzaak is de manier van opvoeden. Dit is misschien moeilijk in te zien, of te accepteren, maar toch is het waar. In dit artikel zal ik in het kort proberen uit te leggen hoe alles in elkaar zit en wat je kunt herstellen. In hoofdzaak komt het er ongeveer op neer dat je vroeger te veel ervaringen hebt opgedaan waarbij men je niet serieus genomen heeft. Onbewust is dit invloed gaan uitoefenen op je denken. Geleidelijk aan ben je aan deze invloeden waarde gaan hechten. De invloeden die je onbewust hebt meegemaakt zijn onder andere:

* Niet serieus naar je luisteren. Oftewel, je niet serieus nemen. Als iemand (vooral ouders) niet naar je luistert, of je constant tegenspreekt, ga je op den duur aan jezelf beginnen te twijfelen. Dit is onvermijdelijk. Dit geldt niet alleen voor je ervaringen als kind zijnde, maar geldt nu ook nog. Hoe meer van deze ervaringen, des te sterker het effect. Deze vele ervaringen van vroeger kun je je misschien nu niet meer herinneren, maar onbewust spelen die nog steeds een grote rol. Heb je al gedachten van: "Ja, maar ik heb ook nooit gelijk", dan zit je al in stadium twee. Je gaat er dan al van uit dat je nooit gelijk hebt. Dit komt omdat je vroegere invloeden je basis van zelfvertrouwen hebben beschadigd. Waarom zou je nooit gelijk hebben. Ik kan me dat niet voorstellen. Stel iemand zegt tegen je: "Ja, daar heb je gelijk in." Het resultaat is, dat je je prettiger voelt, want je krijgt bevestiging van je opvatting. Op dat moment stijgt je zelfvertrouwen iets. Krijg je kritiek, dan daalt het weer. Hoe meer je gelijk krijgt, des te prettiger voel je je. En andersom, hoe meer kritiek, des te vervelender je je voelt. Hoe sterker de invloed, des te sterker het resultaat. Ga er maar van uit dat sterke en veelvuldige negatieve invloeden (kritiek, tegenspraak, uitlachen) schade aan je zelfvertrouwen veroorzaken. Dit is onvermijdelijk. En zodra je aan jezelf gaat beginnen te twijfelen, gaan de negatieve invloeden steeds sterker inwerken, want je wantrouwt jezelf nu ("Ze zullen wel weer gelijk hebben"). Eerst is het van "Ik zal wel dom zijn" wat later "Ik ben dom" kan worden. Beschouw het maar als zwemmen met een gewicht om je nek. Hoe meer gewicht (twijfel aan je zelf), des te meer moeite zal het kosten om niet onder te gaan (accepteren van je minderwaardigheid). Met andere woorden, andermans opvattingen hebben invloed op je eigen welbevinden. Oftewel, je krijgt bij positieve en negatieve ervaringen respectievelijk meer en minder zelfvertrouwen. Stel nu dat je op je werk of school de hele dag dovemansoren en kritiek krijgt. Gegarandeerd, aan het einde van de dag voel je je behoorlijk minderwaardig. Bijna iedereen die veel negatieve ervaringen heeft, gaat steeds meer aan zichzelf twijfelen. De sterkste invloeden komen van ouders, want zij hebben een zeer intensieve invloed op kinderen. De houding van ouders is vaak bepalend hoe een kind zich voelt en zich ontwikkelt. Vrienden en leeftijdgenootjes kunnen ook een behoorlijke invloed uitoefenen. Pesten bijvoorbeeld van een kind die al aan zich twijfelt, richt nog meer schade aan.
* Kleinerende opmerkingen ("Dat snap je toch niet"). Als iemand te vaak hoort dat er iets mankeert aan hem of haar, gaat men er geleidelijk geloof aan hechten. Vooral kinderen zijn zeer vatbaar voor dit. En helemaal als het van ouders komt. Hoe vaker een kind hoort van: "Je bent dom", of "Dat begrijp je toch niet", des te meer invloed dit gaat uitoefenen. Alles wat je hoort, wordt opgeslagen in de hersenen (daarom weet je het later nog). Dus ook negatieve opmerkingen. Hoe meer negativiteit, des te sterker wordt dit en dus gaat men er steeds meer geloof aan hechten. Deze invloed begin vooral op het moment dat een kind de taal een beetje machtig begint te raken (rond 2 jaar). Alles wat een kind ervaart wordt opgenomen en verwerkt in de hersenen. Onjuistheden komen net zo makkelijk binnen als correcte ervaringen. Kinderen zijn goedgelovig. Hoe vaker een kind van ouders te horen krijgt dat het dom is, des te meer waarde gaat het er aan hechten. Zodra een kind eenmaal denkt dat het dom is, raakt men dat bijna niet meer kwijt. Het is mogelijk maar moeilijk. Vele kleinerende opmerken vreten aan iemands zelfvertrouwen. Het ontstaan van dit alles is op latere leeftijd meestal moeilijk te herkennen, want de basis van het ontstaan er van is heel vroeg ontwikkeld. Door hele vroege ervaringen gaat men inzien "dat men blijkbaar dom is" en daar gaat dan maar van uit.
* Te veel dominantie. Doordat een of beide ouders te veel het leven denkt te moeten bepalen van de kinderen, kan men ook een gebrek aan zelfvertrouwen krijgen. Door te weinig zelfstandig kunnen zijn, zal men later moeite hebben met beslissingen nemen. Niet alleen speelt de ouder te veel baas, maar iemand met zo'n instelling is meestal ook niet in staat om te luisteren naar iemand. Een baasspeler denkt dat het kind onkundig is en dat diegene maar voor het kind moet beslissen. Hoe meer diegene baas speelt des te onkundiger blijft het kind dan ook. Dominerende mensen moet men overigens zoveel mogelijk zien te vermijden, want diegene denkt dat er maar een persoon op de wereld is die alles weet. Discussie (hierover) is bijna altijd een hopeloze zaak. Maar helaas zitten kinderen vast aan dominerende ouders. Ondervindt een kind te veel dominantie en bemoeizucht dan wordt de drang naar zelfstandigheid ernstig belemmerd, want men denkt dat men hier toch niet toe in staat is.

Deze drie punten komen in de meeste gevallen niet afzonderlijk voor. In veel gevallen ontmoet een kind ze alle drie als het fout zit. Iemand die domineert, is meestal een slecht luisteraar, want anders komt zijn dominerende positie in gevaar. Kleinerende opmerkingen komen ook vaak voor bij iemand die domineert, want op deze manier voelt hij zich sterker. Ze hoeven niet alle drie gezamenlijk voor te komen, maar meestal wel.

Om de zaak te herstellen, even wat informatie over hoe de hersenen werken. Alles wat men waarneemt, ervaart en denkt, speelt zich af in de hersenen. Alles wordt opgeslagen en veel is later weer "oproepbaar" (denken, herinneren) als men het later weer nodig heeft. Sommige dingen worden vergeten, maar het meeste is nog vrij aardig beschikbaar. Niet dat sommige informatie verdwijnt, maar de hersenen kunnen het niet altijd meer vinden. Dat het niet weg is, wordt bewezen doordat sommige "vergeten" dingen onverwacht te binnen kunnen schieten.

Als het weg was geweest, was dat onmogelijk geweest. Hoe de hersenen qua opslag, technisch gezien, precies werken weten de wetenschappers nog niet. De principes zijn mij wel duidelijk en dit is makkelijk uit te leggen. Ieder soort hersenactiviteit heeft een bepaalde afdeling. Je hebt een afdeling die alles opslaat wat men ziet en een afdeling waar alles opgeslagen ligt over gevoelens. Deze verschillende afdelingen kunnen met elkaar in verbinding staan. Je merkt hier overigens niks van. Als je bijvoorbeeld een vroegere vriendin weerziet (afdeling Y), kunnen er bepaalde gevoelens (afdeling H) opkomen (vreugde, kwaadheid). Dit gebeurt automatisch, want er is een directe verbinding tussen deze twee afdelingen die je niet tegen kunt houden (Niet laten blijken is wat anders dan dat bepaalde gevoel er niet is.).

Nu heb je door de jaren heen ook zoiets ontwikkeld als een afdeling "Gebrek aan zelfvertrouwen." Deze is ontwikkeld door je vroegere ervaringen. Let op nu! Deze afdeling wordt nu automatisch ingeschakeld als je iets doet waar je vroeger veel kritiek op kreeg ! Stel je woont nu zelfstandig en je wilt de woning gaan schilderen. Als je het vroeger thuis niet mocht, want dat "Kun je toch niet" en je werd zelf uitgelachen alleen om het idee al, dan heb je op dat gebied een gebrek aan zelfvertrouwen. Heb je een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen (zeer velen hebben dit), dan hoeft de twijfel niet eens specifiek te zijn. Dan ontstaat bij alles twijfel. Hier mee bedoel ik te zeggen dat je twijfelt aan iets, zonder dat je op dat gebied vroeger kritiek kreeg.

De afdeling "Gebrek aan zelfvertrouwen", wordt nu automatisch geactiveerd als je iets wilt doen of er alleen al aan denkt. Hoe sterker dit gebied, des te meer invloed het op je leven uitoefent. Ik zal het wat "technischer" uitleggen.

Je gebrek aan zelfvertrouwen noem ik afdeling X (dit is opgebouwd door je vroegere ervaringen). De gedachte "Ik wil het huis schilderen noem ik afdeling HWS (Huis Willen Schilderen). De uitvoering van het schilderen is afdeling S (het schilderen zelf). Begrijp heel goed, dit zijn de werkprincipes zoals de hersenen werken en niet zo maar een voorstelling. Toen je buiten in de tuin zat, zag je de toestand van je huis en dacht: "Het wordt tijd dat het geschilderd gaat worden. Maar ik heb er geen geld voor. Maar waarom doe ik het niet zelf ? Het lijkt me ook leuk. Ja, ik ga het huis schilderen." (HWS-gedachte ontstaat). Maar door je gebrek aan zelfvertrouwen, ontstaat automatisch de gedachte: "Maar dat kan ik toch niet" ( afdeling X wordt automatisch geactiveerd, want het staat direct in contact met bijna alles wat je wilt). Als afdeling X sterker is dan HWS, dan "wint" X en wordt afdeling S niet geactiveerd (dus niet uitgevoerd). Schematisch ziet het er dus als volgt uit als X het sterkste is:

HWS ------- > X ---- / S

Dit alles is dus de oorzaak van het niet schilderen van je huis. Het gebrek aan zelfvertrouwen is sterker dan de drang om te schilderen. Het schilderen wordt dus niet uitgevoerd. Nogmaals, zo functioneert het in je hersenen. Ook al ervaar je het niet zo.

Wat heb je er nu aan, om dit alles te weten, zul je misschien denken. Ik leg het uit, om je beter te helpen om het te herstellen (Het is mogelijk !). Als je het bovenstaande begrijpt, kun je er je voordeel mee doen. Nu kun je het namelijk beter begrijpen en anders benaderen. In plaats van vechten tegen jezelf, kun je de aanval gaan openen op de afdeling "Gebrek aan zelfvertrouwen."

Dit gebied bestaat ergens in je hersenen, want anders had je geen gebrek aan zelfvertrouwen gehad. Dit herstellen ga je doen, door de afdeling: "Gebrek aan zelfvertrouwen" buiten spel te gaan zetten. Dit doe je door, ondanks je gebrek aan zelfvertrouwen, toch te gaan schilderen. Begin desnoods met een keukenraam. Door ondanks alles toch te gaan schilderen, wordt afdeling S (de feitelijke uitvoering) toch geactiveerd. Met andere woorden, afdeling HWS (willen schilderen) activeert nu wel afdeling S (gaan schilderen). Nu wordt het dus:

HWS ------ > X ----- S.

Niet alleen wordt het huis uiteindelijk nu wel geschilderd, maar er gebeurt ook iets positiefs in de hersenen. Doordat je het uiteindelijk wel uitgevoerd hebt, inclusief eventuele fouten, is de afdeling X iets minder sterk geworden, omdat je wel iets succesvol gedaan hebt. Je blijkt er dus wel toe in staat te zijn. Ook al is het misschien niet vlekkeloos gegaan, je hebt iets gedaan wat je anders niet gedaan zou hebben.

Bij ieder nieuw iets, maakt men fouten; hier is gewoon niks aan te doen. Bij een tweede poging zul je waarschijnlijk minder fouten maken. Voor je verdere ontwikkeling op dat gebied, kun je vragen stellen aan deskundigen en er over gaan lezen. Het huis daadwerkelijk geschilderd hebben, veroorzaakt geen spectaculaire vooruitgang van je zelfvertrouwen, maar het is wel een begin.

Iedere keer dat je je niet laat kennen door afdeling X, gaat je zelfvertrouwen iets vooruit. Of beter gezegd, afdeling X wordt zwakker. Als je op deze weg doorgaat, wordt het in de toekomst: HWS ------- > S

Oftewel, de drang tot iets wordt niet meer belemmerd door afdeling X (Gebrek aan zelfvertrouwen), want bestaat dan niet meer. Voor alle duidelijkheid, deze laatste situatie kan vrij lang duren, maar is voor iedereen mogelijk.

Een gebrek aan zelfvertrouwen raak je niet zo maar kwijt, dat kan jaren duren. Het zit in je gehele denken verweven, dus het eventjes kwijt raken is er niet bij. De invloeden die meespelen voor vooruitgang: de mate van gebrek aan zelfvertrouwen en de mate van je herstelpogingen op dit gebied. Oftewel de aanwezige negativiteit en de aanwezige positiviteit. Daarnaast kunnen anderen ook een rol spelen.

Iemand die je wil ontmoedigen ("Dat kun je toch niet") of kritiek levert ("Goh, wat een lelijke kleur"), versterkt gebied X. Probeer deze personen te vermijden en hun meningen te negeren, want ze proberen je omlaag te duwen. Degenen die je wel ondersteunen, verzwakken gebied X. Deze personen moet je koesteren, want ze helpen je omhoog en het zijn meestal prettige mensen. Je kunt je gebrek aan zelfvertrouwen je leven blijven laten bepalen, maar dan belemmer je jezelf veel te veel.

De rest van je leven zul je er last van hebben en je leven onnodig moeilijk maken, want het zomaar kwijt raken gebeurt niet. Denk er maar eens over na hoeveel dingen je niet doet, omdat er tegen opziet. Verwacht ook niet te veel van anderen (partner, familie), want er zijn maar weinigen die echt achter je zullen staan. Als je er niet serieus mee aan de gang gaat, raak je het nooit kwijt. Je hebt dus eigenlijk geen keuze.

Je zelfvertrouwen kun je herstellen door je zelf meer te gaan vertrouwen en dingen te doen die je normaal gesproken niet zou doen, omdat "je dat toch niet kunt." Gebied X kun je dus zwakker maken door de drang tot iets sterker te maken (het willen) en door iets daadwerkelijk te gaan doen. Want door de feitelijke handelingen wel uit te voeren, verzwak je gebied X ook. De aanval op je onzekerheid moet dus van twee kanten komen.

Maar ik adviseer je wel om het in kleine stapjes te doen. Als je verlegen bent, moet je niet direct een menigte gaan toespreken, maar beginnen met een of enkele personen. Want spring je in een keer in het diepe, dan loop je een grote kans dat je in keer naar de bodem zakt. Het moet stapje voor stapje gebeuren. Maar je moet deze stapjes wel maken, want anders blijf je stil staan. Dus beter iets dan niets.

Gebrek aan zelfvertrouwen is een zeer uitgebreid voorkomend verschijnsel. Bijna iedereen heeft er last van. Dit geldt ook de ogenschijnlijk zelfverzekerde opschepper. Hij schept juist op omdat hij onzeker is. Iedere praatjesmaker, versierder, macho en dominant is onzeker en meestal niet zo'n klein beetje ook niet.

Door baas spelen en veroveren ontstaat een gevoel van eigenwaarde dat er anders niet is. Daarom wordt zo iemand kwaad bij verlies of tegenspraak, want de schijnbare eigenwaarde komt in het geding. Een neveneffect is dat door deze verschijnselen men bijna niet in staat is om grote dingen te verrichten, want de aandacht gaat voornamelijk uit naar erkenning vinden en dit is geen basis om iets origineels te ontwikkelen. Men doet liever iets om te scoren dan om een creatieve drang te volgen. In mijn boek ga ik hier veel uitgebreider op in.

Iemand die echt zelfvertrouwen heeft, is rustig van aard, heeft geen dominantie verschijnselen, hoeft zichzelf niet te bewijzen, maar is ook niet onderdanig. Dit zijn de ontspannen prettige personen die zo zeldzaam zijn.

maandag 17 december 2007

James Blunt op veroveringstocht

December 14th, 2007 by Wouter

blunt.jpg

Seks, drugs en rock'n roll, het moet zowat het grootste cliché uit de muziekwereld zijn. En vooral het 'seks'-gedeelte intrigeert sommige zangers mateloos. Deze week raakte bekend dat ook de Britse zanger James Blunt wel meer dan een vrouw lust. In navolging van de Mick Jaggers en Julio en Enrique Iglesiassen van deze wereld, bouwt ook hij een mooie collectie veroveringen op.

   

Dat James Blunt op muzikaal vlak scoort mochten we - tot vervelens toe - zelf al ondervinden. Maar de zanger wil blijkbaar evenveel vrouwen versieren als platen verkopen. In zijn woonplaats, het Zwitserse Verbier, zou hij al honderden vrouwen versierd hebben. Dat stond althans in De Telegraaf.

 
Alternatieve merchandising

petra_nemcova_003.jpg

 

De souvenirwinkels in het Alpendorpje bedachten meteen een heel nieuwe soort merchandising. Je kan er namelijk T-shirts kopen met het opschrift "James Blunt took my virginity." Dat wordt ongetwijfeld een dikke hit bij de eindejaarsgeschenken.

Maar James Blunt scoort niet alleen bij onbekend vrouwelijk schoon. Hij sloeg eerder ook al mediageile stoeipoezen Paris Hilton en Lindsay Lohan aan de haak. En ook het Tsjechische supermodel Petra Nemcova behoort tot zijn benijdenswaardige trofeeënkast.

   

The godfather of womanizers

James Blunt is niet de enige muzikant die de een na de andere vrouw binnen doet. Stichtende voorbeelden zijn ongetwijfeld de Spaanse charmezanger Julio Iglesias en de Britse rocker Mick Jagger.

Julio Iglesias Jr was de zoon van een in Spanje al even vermaarde vrouwengek, de bekende vrouwenarts Julio Iglesias Sr. Hij leerde de kneepjes van het vak van papalief en maakte er gretig gebruik van tijdens zijn succesvolle zangcarrière. "Ik heb met meer dan duizend vrouwen de lakens gedeeld", zegt hij trots over zichzelf. Een boutade die maar weinig mannen kunnen herhalen. Hij heeft 'slechts' acht kinderen bij twee verschillende vrouwen, al zullen er hier en daar nog wel enkele onbekende vruchten van zijn soldaat rondlopen.

Ook zijn zoon Enrique Iglesias weet wel raad met de vrouwen. Hij wil een waardige opvolger zijn van het Iglesias-geslacht en vrouwen versieren is hem dan ook niet vreemd. Een relatie met Anna Kournikova is daar dan ook het exponent van. Iets waar 'de meest begeerlijke vrijgezel van 2005′ volgens People en Espagnol best trots op mag zijn. Vorige maand kwam Iglesias nog in het nieuws toen hij na zijn concert in Vorst Nationaal een 17-jarige fan meenam naar zijn hotelkamer. Stephanie Keysers had een meet en greet gewonnen en dat nam de Spaanse zanger nogal letterlijk.

   

mick-jagger.jpg

Rolling Stone
 
Ook Rolling Stone-frontman Mick Jagger is niet vies van de vrouwen. Hij is twee keer getrouwd geweest en heeft - voor zover geweten - zeven kinderen bij verschillende vrouwen. Zijn eerste vrouw Jerry Hall vergaf de rocker tientallen slippertjes die breed in de pers werden uitgesmeerd. Maar Mick Jagger muisde er uiteindelijk toch vanonder om met model Bianca Perez Morena de Macias te hertrouwen. Met haar heeft hij twee kinderen. Hoeveel slippertjes hij bij haar al maakte is niet bekend. Maar volgens velen is hij zeker en vast grote concurrentie voor Julio Iglesias.
 
 

Wouter Vanwijnsberghe

donderdag 13 december 2007

De kracht van woorden

HotDoc 4 december 2007

Een van de redenen waarom ik dol ben op schrijven is de vrijheid die het me geeft. Met schrijven kun je een wereld creëren die opgebouwd is met alleen woorden en zinnen. Een verzameling letters, woorden en zinnen bij elkaar die - met behulp van fantasie van de lezer- een bepaalde sfeer oproept of zelfs sterke emoties kan losmaken.

Het gedeelte van de hersenen die zorgt dat wij woorden en zinnen kunnen begrijpen kent geen regels of grenzen. Bij een goed verhaal, waar gebeurd of fictie, ziet onze geest het verhaal voor zich waardoor we begrijpen wat we lezen. En onze fantasie is - in tegenstelling tot onze logica - helemaal vrij van regels. Veel mensen vinden het daarom ook heerlijk om lekker weg te dromen bij een goed boek of zichzelf te verliezen in een romantische film. Het is ook alleen het gezond verstand dat ons het onderscheid vertelt tussen waarheid en fictie. Als wij alleen gezond verstand zouden hebben, zouden we het niet eens in ons hoofd halen om een roman te lezen.

Ons intellect probeert ons te beschermen door ons een realiteit te geven, maar tegelijk beperkt dit ons ook.
Neem nu eens de zin 'Wat als het mogelijk zou zijn'. Onze logica, het gezonde verstand, ons intellect of hoe het ook noemen wilt, kan niets met deze zin. De woordcombinatie 'Wat als' impliceert namelijk iets wat er niet is. Onze fantasie moet geactiveerd worden om een zin te kunnen begrijpen die begint met 'Wat als'. Neem bijvoorbeeld de zin 'Wat als ik niet bang zou zijn?'. Deze zin dwingt ons om in een bepaalde richting te denken - het dwingt ons voor te stellen om iets te doen ondanks gevoelens van angst. Gezond verstand kan niets met deze zin omdat het niet past binnen de regels van realiteit. 'Wat als' brengt ons naar een plek in onze geest waar het gezond verstand ons nooit kan brengen; een richting die nieuw is en vrij van regels. Een zin die begint met 'Wat als' kent geen grenzen - de woorden die na 'Wat als' komen, vallen binnen het domein van fantasie, vertrouwen en geloof.

Vele doelen die door mensen zijn bereikt zijn begonnen met een zin zoals 'Wat als het mogelijk zou zijn…'. Een gedachte die hiermee begint laat ons denken buiten de wegen die volgens ons intellect al vastliggen, het laat ons vrij om te denken buiten de gebaande paden. Denk eens aan de groep uitvinders die de gloeilamp, computer, auto en de vliegtuig hebben uitgevonden. In hun tijd waren deze mensen pioniers - ze dachten verder dan hun gezond verstand en lieten zich meevoeren door fantasie. Het is algemeen bekend dat Einstein's relativiteitstheorie ontstaan is door dagdromerij. Einstein begon te fantaseren over 'Wat als het mogelijk zou zijn om sneller dan het licht te reizen?' en dit bracht ons uiteindelijk zijn bekendste theorie. Zijn fantasie was het zaadje waarmee het allemaal begon en Einstein's intellect deed de rest. Deze mensen lieten zich niet van de wijs brengen door hun omgeving of hun eigen intellect over wat wel en wat niet mogelijk was.

Voor de meeste mensen is het denken aan iets dat begint met 'Wat als' te beangstigend. Want 'Wat als' zou kunnen betekenen dat we misschien een andere weg gaan inslaan, dat we misschien iets zullen loslaten en onze energie op verandering gaan richten. Een verandering waardoor we iets totaal nieuws aangaan en waarvan de uitkomst onbekend is. Het gezond verstand probeert ons te behoeden voor het maken van fouten en mislukkingen. Het probeert ons op het bekende pad te houden door ons te waarschuwen voor zinnen die beginnen met 'Wat als het mogelijk zou zijn'.

Het kan veiliger zijn om in cirkeltjes te blijven denken in plaats los te breken en vrijelijk te fantaseren over wat we nu echt willen. Ons intellect gedraagt zich tegenover onze fantasie als een dictator die zijn volk onderdrukt via angst. Het verstand zegt, 'Blijf doen wat je altijd doet, blijf denken wat je altijd denkt en ik zal je blijven je beschermen met alles wat in mijn macht ligt'. Je weet dat dit waar is en juist dat geeft ons het veilige gevoel. Zinnen die beginnen met 'Wat als het mogelijk zou zijn om…', zijn een doorn in het oog van dictators en gezond verstand. Het gezond verstand beschermt je wel, maar het zal jou nooit zo snel laten groeien zoals de woorden 'Wat als het mogelijk zou zijn' dat kunnen doen.

Een 'Wat als' zin is hypothetisch. Het zou het zaadje kunnen zijn die de verandering in beweging brengt, het zaadje dat ons laat zinspelen met het idee dat we veel meer uit het leven kunnen halen dan dat we nu doen. De meeste mensen hebben een gebrek aan vertrouwen om te fantaseren over wat zij nu echt willen. Vooral volwassenen hebben het zichzelf afgeleerd om niet vrijelijk te fantaseren over de mogelijkheden tot verandering. Ze maken zichzelf wijs dat het al te laat is en dat er teveel verplichten en risico's zijn. Hun leven ligt al vast en de toekomst is al uitgestippeld - tenminste, voor hun is dat de realiteit. Hun 'Wat als' momenten worden opgevuld met gedachten zoals 'Ik heb al genoeg gezien en meegemaakt in mijn leven, voor mij hoeft het allemaal niet meer'. Het is pas anarchistisch wanneer je op momenten dat jij je veilig en vertrouwd voelt, jezelf afvraagt: 'Wat als ik nog gelukkiger zou kunnen zijn?' Dit kan een levensveranderende zin zijn. Wees de anarchist in jouw eigen wereld en bestook je verstand met positieve zinnen die beginnen met 'Wat als'.

Fantaseren is voor kinderen? Er is onderzoek gedaan naar hoe de hersenen reageren op werkelijkheid en hoe de hersenen reageren op fantasie. Wat blijkt? De hersenen maken geen onderscheid tussen realiteit en fantasie. Wat jij fantaseert nemen de hersenen voor werkelijkheid aan, het is enkel jouw gezond verstand die het onderscheid maakt. Onze hersenen richt zich op datgene waar jij over fantaseert en graag wilt hebben – de hersenen krijgen input en gaan hiermee aan de slag .

Ons gezond verstand creëert grenzen in hoe we ons zelf zien, over wat we kunnen en wie we willen zijn. Alleen vrijelijk fantaseren kan ons losmaken van regels die het gezond verstand voor ons gecreëerd heeft.

Het begint met het zaadje, het begint met de woorden:
'Wat als het mogelijk zou zijn…'.

dinsdag 4 december 2007

Seksdates op internet?

Ik wil je een natte tongzoen geven en langzaam naar onderen gaan"
Printversie
Een tijdje geleden rijpte het idee. Een seksdate vinden via het internet, is dat een simpele klus of een moeilijke opdracht? Twee redacteurs, Jolien en Philippe, maakten er een weddenschap van en gingen de uitdaging aan: zo snel mogelijk een internetdate versieren. Het mondde uit in enkele schaamteloze gesprekken. De homo versus de lesbo.

Jolien (19): «Een echt plan had ik niet. Het doel was bekend: zo snel mogelijk een seksdate vinden. Ik dacht dat Philippe zou winnen, aangezien het alombekend is dat homo's toch iets sneller zijn met seks. Yeah right! Na ettelijke gesprekken en nog meer chatzones, had ik eindelijk beet. Dat het een vrouw van 40 was, is een klein detail. Zij was belust op een snelle wip en maakte dit duidelijk na nog geen 10 minuten. Het begon met de bekende afkorting: asl? Dit betekent: age, sex, location. Welgeteld één regel verder vroeg ze welke cup ik had. Zij had een 80C. Persoonlijk vond ik dit een detail, want meestal vallen de borsten me het laatste op. Maar voor haar was die vraag blijkbaar noodzakelijk om verder het gesprek te voeren. Haar tweede opmerking was al directer: 'ik ben klaar'. Naïeve ziel die ik ben, vraag ik: 'klaar met wat?' (Er zijn toch duizenden mogelijke antwoorden op deze vraag, de afwas kon er één zijn). Zij: "Met mijn kutje, maar het is zoveel leuker met twee." Bang, ik zat juist. Enkele minuten later had ik een voorstel om samen in bed te duiken, en liefst morgen al. "Wijnegem shoppingcenter, gaat dat voor jou?"

Het was een productief ochtendje, want opeens lichtte mijn venstertje op. HelloBabe24jaar wilde privé praten. De naam beviel me wel en ik ging er op in. Zij was iets subtieler en ik dacht dat dit misschien wel een eerlijk en onschuldig gesprekje zou worden. Niets was minder waar. Voor ik het besefte vroeg ze: "waar hou je van?" "Ik hou van schrijven" Zij: "ik hou ervan vrouwen te relaxeren, wil jij je kandidate stellen?" Ik: "Misschien." Zij: "Ik heb zin om je een natte tongzoen te geven en dan langzaam naar onderen te gaan." Hello Babe, jij bent een snelle meid. Dag onschuldig gesprekje. Twee seksdates op een uurtje, dat was mij iets te veel. Maar mijn missie was geslaagd! Taboedoorbrekend was het wel, het werd meer dan duidelijk dat vrouwen niet op hun mondje gevallen zijn als het gaat over geile sekspraat. Nooit onderschatten, die lesbo's!

Philippe (20): Maar ook bij de heren ging het er niet onschuldig aan toe. Ik was nog geen vijf minuten in de chatruimte of plots pinkte er al een privé-gesprek op mijn scherm. Het leek me allemaal nog vrij onschuldig maar schijn bedriegt. "Wat vind je lekker" was maar het begin. De man in kwestie, een veertiger, begon plots zijn hele seksleven uit de doeken te doen, de meest bizarre details, inclusief zijn erectieproblemen. Uiteindelijk probeerde ik hem te overhalen om te daten -ik wou natuurlijk niet onderdoen voor de lesbo's- maar daar verdween hij. Ik had zonet mijn tijd verspild aan een eerste faker. Mijn volgende kandidaat bleef niet lang weg. Als je nog jong bent, dan maak je vrij snel kans om aangesproken te worden. Hoewel ik dacht te winnen, had ik ook deze keer minder geluk. Deze chatter sprak me gewoon aan om voor hem te komen werken. Hij runde een sauna en vroeg me of ik geen interesse had om erotische massages te geven aan zijn klanten. Omdat dit niet het doel was van het voormiddagje chatten, zocht ik al gauw verder naar een andere man.

Uiteindelijk dacht ik beet te hebben. Weer deed ik me voor alsof ik enkel voor een babbel kwam. Toen we privé begonnen te praten, duurde het niet lang vooraleer seks het onderwerp werd. Het ging in ieder geval de goede kant uit. Daarbovenop was ik niet met één maar twee kerels aan het praten die er wel wilden voor zorgen dat ik wat ervaring zou opdoen. "Kom dan maar eens tussen ons in liggen dan zul je het weten en voelen", zei de 38-jarige man. Het ging inderdaad de goede kant uit. Nog vijf minuten en dan zou ik als eerste die seksdate binnen hebben, dacht ik. Ik bleef de zinnen prikkelen van de man en toen ik dacht dat het woord date daadwerkelijk ging vallen, gebeurde het onwaarschijnlijke. Mijn chatgenoot was weg. Weer een zoveelste faker waar ik door was gefopt. Ondertussen hoorde ik gejuich van Jolien want haar seksdate was geregeld. Hoewel zij de overwinning had binnengehaald, suste ik m'n geweten dat je niet fier hoeft te zijn op het winnen van deze weddenschap.

Dit wedstrijdje tussen Jolien en Philippe illustreert dat er mensen het internet rondsurfen met als enige doel seks, en het liefst meteen. Althans, zo lijkt het toch. Online daten zit in de lift, zoveel is zeker. En surfers trekken al eens hun stoute schoenen aan. Niet alleen zijn singles er op zoek naar een partner. Er wordt ook lustig het net afgespeurd naar losse contacten of casual seks. Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat 54 procent van de internettende mannen wel eens een sekssite bezocht. Van de vrouwen deed 17 procent hetzelfde. Negen procent mannen en drie procent vrouwen ging een stapje verder. Zij gingen al eens uit de kleren voor de webcam.

(JDG) en (PDB)

donderdag 22 november 2007

Online MSN-gesprek

Online MSN-gesprek. Mooi voorbeeld in de opbouw, en een aantal truc's die je bewust onder de knie dient te hebben. Dit kun je overal gebruiken, zolang je maar 1-op-1 de tijd hebt met een vrouw.
 
Hier en daar ontbreken wat stukjes vanwege privé redenen en lengte, maar dit gesprek geeft een behoorlijk compleet beeld van hoe een standaard online-verleiding zou moeten gaan.

Scenarioschets:
Dit meisje had me jaren geleden toegevoegd op MSN toen ze foto's van een fotoshoot van mij gezien had op internet. Ik was destijds een jaar of 17 en zij 15. Er was weinig tot geen contact. Laatst spotte ik een fotootje van haar toen ze me wilde toevoegen op Hyves en ik vroeg me af wie deze mooie jongedame was. Aangezien ik na mijn 'Deal or No Deal' avontuur ik gestalked werd door meer dan één vrouw was ik in de veronderstelling dat zij tot deze schare behoorde. Dit was bleek echter onjuist. Ze bleek naast aantrekkelijker ook een stuk interessanter dan ik dacht..

Hier een samenvatting van het gesprek:

JD: Ola.
HB: Haaay.
*Veranderd foto van haar broertje in haarzelf*

JD: Zo jij verandert snel.. ; )
HB: Haha, ja van een jongen naar een meisje :P
JD: Je was net zo schattig.. [Neg]
HB: Nee, dat was mijn broertje net ; 0
JD: Je moet me even een beetje helpen.. [Framevorming]
HB: Zeg het eens ; )
JD: Hoe kwam je nou ook alweer in mijn lijst terecht?
HB: Haha, ja dat is een hele goeie.
HB: * goede
JD: Kijk eens, een dame die op haar taal let.. Drie punten. [Frame: Beoordelaar]
HB: Je staat al zo lang in mijn lijst, dat ik het eigenlijk zelf ook niet meer weet :4
JD: Dat geloof ik niet.
HB: Is echt zo.
HB: Want ik heb een keer een vrij oude fotoshoot van jou gezien.
JD: Ik dacht even dat je één van de Deal or No Deal groupies was.. [Social proof]
JD: Maar dat valt al weer mee ; )
HB: Haha nee hoor! Ik ben geen groupie, maar heb je wel gevolgd op tv.
JD: En wat vond je ervan? [Geeft ruimte voor IOI]
HB: Ik vond dat je het erg leuk deed.. [Geeft IOI]

...

JD: Kwam jij niet helemaal uit Limburg ofzo? [Info a.d.h.v. Hyvesprofiel]
HB: Ja :D Of ik heb indruk gemaakt, of ik ben gewoon het enige Limburgse meisje in je lijst? [Vraagt om IOI]
JD: Dat laatste sowieso.. ;) [NEG]

...

JD: Maar jij bent ook snel groot geworden..
JD: Ik herinner me dat je een jaar of 14 of 15 was! [Calimero-frame]
JD: Je bent alweer volwassen.. Althans, die leeftijds heb je.. [Neg]
HB: haha ja ik wou net zeggen ben nu toch echt alweer volwassen :D
JD: Vertel eens even, ik heb eventjes de tijd, wat doe je allemaal momenteel? [Valse tijdsbeperking, indruk wekken druk bezet te zijn]
HB: Ben mijn opleiding '..' aan het afronden, ben dus druk bezig om een kamer in '..' te zoeken voor volgend jaar.
JD: Is dat HBO? [Indirecte Neg]
HB: Nee, MBO.
HB: Maar ik ga volgend jaar wel HBO doen. [Kwalificeert haarzelf]
HB: 'Spreekt ambities uit'
JD: Toe maar, wat een ambitie. Daar krijg je nog eens twee punten voor. [Frame: Beoordelaar + IOI voor kwalicatie]

...

JD: Ok, leuk. Loop nu ook stage.
HB: Waar, als ik vragen mag? [IOI]
JD: Dat mag, als je het niet doorverteld.. ; ) [Creatie secret-frame $]
HB: Ons geheimpje (AA)
JD: Juist ; )
JD: Ik werk voor een televisieproductiemaatschappij..

...

HB: Kleine meisjes worden groot. [Kwalificeert]
JD: Los daarvan.. Ik ken zat meisjes van jouw leeftijd die maar wat aanrommelen. Je hebt duidelijke doelen en bent ambitieus. Dat is heel goed. De meeste meisjes van 18 zijn alleen maar bezig met hoe ze eruit zien. Maar schoonheid is algemeen, of je betaald ervoor. Het heeft geen waarde, althans niet echt.. [Beloning - Ontkenning uiterlijk belang]

...

*Reeks Negs afgewisseld met IOI's - Beloning goed gedrag, bestraffing slecht gedrag*

JD: Wat zou jij aan jezelf veranderen als je mocht kiezen? [Ruimte geven voor profilatie]
HB: *Kwalificeert*
JD: Heel goed. Ga je me verrassen met nog meer goede opmerkingen? [Frame: Beoordelaar + Beloning]

...

JD: Of ben je soms niet te vertrouwen? [Kwalificatie request]
HB: Tuurlijk ben ik te vertrouwen.. Wat heb ik eraan om onbetrouwbaar te zijn? [Kwalificeert]

...

JD: Wat wilde je vroeger worden toen je nog jong was?
HB: *Makes convo*
JD: *Light Negs*

...

HB: *Verteld over nare ervaringen uit het verleden* [Bevestiging wederzijds vertrouwen]

...

- Op dit punt heb ik voldoende informatie ingewonnen over wie ze is en hoe ze zich gedraagt. Het is showtime. -

JD: Ken je het psychologische visualisatie spelletjes 'De Kubus'?
HB: Ja.
JD: Vertel eens hoe de jouwe eruit ziet.
HB: Ik krijg hem nooit zoals het moet :4
JD: Haha, ik bedoel niet een speelkubus..
JD: Hahahaha..
HB: o0w :P ahaha
JD: Daar gaan je punten ')
JD: Nee, het is een visualisatiespelletje die inzicht geeft in iemands psyche.
JD: Eerst drie vragen:
JD: Ben je eerlijk?
HB: Jah.
JD: Overbodige 'h' kost je ook een half puntje ; ) [Neg]
HB: Ik ga de verkeerde kant op .
JD: Ben je avontuurlijk?
HB: Ja, ik hou wel van avontuur en onvoorspelbare dingen.
JD: Heb je een levendige fantasie?
HB: Ja bij bepaalde onderwerpen wel :4
JD: Heel goed, dan is de kubus net wat voor jou..
JD: Visualiseer een grote verlaten vlakte..
JD: Zie je hem voor je?
HB: Ja.
JD: Op die vlakte is een kubus (dat is dus een vierkant mop), hoe groot is hij?
HB: Zo groot als een huis
JD: Dus een meter of 7 hoog, 7 lang en 7 breed?
JD: Of nog groter?
HB Ja, zo ongeveer.
JD: Waar staat de kubus?
HB: In het midden.
JD: Wat voor kleur heeft hij?
HB: Geel.
JD: Is hij massief of kun je er door heen kijken?
HB: Massief
JD: Van wat voor materiaal is hij gemaakt?
HB: Ik zie gewoon een groot glad geel blok voor me.
JD: Ok, een verlaten vlakte met in het midden een gele kubus zo groot als een huis waar je niet doorheen kunt kijken.
HB: Klopt.
JD: Er is ook een ladder, waar is hij?
HB: Nee.
HB: Ow sorry, verkeerd gelezen.
JD: Wou al zeggen, die is er wel! ; )
HB: Een ladder, die staat tegen het blok aan
JD: Waar?
HB: Aan de zijkant .
JD: Links of rechts?
HB: Links
JD: Beschrijf de ladder eens verder..
JD: Kleur, materiaal, grootte?
HB: Zo groot dat je boven op het blok kunt gaan zitten en hij is van hout.
JD: Oud of nieuw hout?
HB: Nieuw.
JD: Dus een ladder links steunend tegen de kubus, even groot, van nieuw hout.

*Korte stilte*

JD: Wat ben je aan het doen?
JD: Je bent toch niet stiekem met allemaal andere mensen aan het praten hè?
HB: Nee.
HB: Ja, met 1 vriendin.
JD: De kubus moet natuurlijk wel je volle aandacht hebben ;)
HB: Sorry.
HB: Ik zie hem helemaal voor me (AA).
JD: Heel goed.. De ladder ook nog?
HB: Zeker.
JD: Ok, vertel me dan nu eens over het paard.. [Hoepel]
HB: Het paard ??? [Vertraagt]
JD: Jazeker, er is ook een paard.
HB: Dan is het een mooi zwart paard, met glanzende manen. [Voldoet alsnog]
JD: Wat doet hij?
HB: Mag de lege vlakte gras zijn ? Want dat was het bij mij, het paard is nu aan het grazen.
JD: Vertel eens waar.. [Hoepel]
HB: Schuin voor het blok. [Voldoet direct]
JD: Links of rechts?
HB: Links.
JD: Dus het paard staat voor de ladder?
HB: Ja.
JD: Een zwart grazend paard voor de nieuwe houten ladder en schuin voor de grote gele kubus..
JD: Hoe groot is dat paard eigenlijk?
HB De helft van het blok (is wel groot hè?)
JD: Ziet hij de ladder en de kubus?
HB: Ja.
JD: Dan het laatste facet van de kubus..
HB: Ben ik goede antwoorden aan het geven ?? :4
JD: Er is geen goed en fout.. Er is alleen jouw visualisatie en die is nooit fout.. Het is namelijk jouw fantasie..
JD: Tot slot 'naam', is er nog een storm..
JD: Beschrijf hem voor me.. [Hoepel]
HB: Het waait ontzettend hard, maar het paard, de ladder en de kubus blijven bij elkaar. [Voldoet]
JD: Is de wind overal, waar komt hij vandaan?
HB: Hij komt van rechts en is overal
JD: Verbazingwekkend.. [Frame: Nieuwsgierigheid]
HB: Hoezo :4
HB: Vertel....

*Laat stilte vallen*

JD: Ik geloof dat ik jouw persoonlijkheid wel ok vindt.. [Negeert vraag]
HB: Wat verteld dit alles dan over mij ?
JD: Weet je zeker dat je dat wilt weten? [Frame: Mysterie]
HB: Ja, ik wil kijken of het klopt. [Behoeftigheid]
JD: Ok, ben je er klaar voor? [Vertraging]
HB: Ja :D

*Start slow play*

JD: Komt ie..
HB: :P je maakt me zenuwachtig
JD: Hou je hem wel geheim?
HB: Ja.
JD: Ok..
JD: Mooi..
HB: Haha vertel nou :P
JD: Rustig.. rustig..
JD: De kracht van de kubus is niet te onderschatten..
JD: Is je vriendinnetje al stil?
JD: Of leidt ze je steeds af?
HB: Ja, ze is huiswerk aan het maken
HB: Dus ze is stil ;)
HB: Only me and you.
JD: Gezellig..
HB: Vind ik ook :P

*End slowplay*

JD:
De kubus staat symbool voor jou. '...' dus..
Dat de kubus groot is wil zeggen dat je zelfverzekerd bent en zelfbewust.
Je laat je niet zomaar door een ander aan de kant zetten en bent stabiel.
Dat de kubus geel is wil zeggen dat je een vrolijk persoon bent..
Mensen trekken graag met je op omdat je gezellig bent..
Je bent een soort zonnetje, je goede humeur steekt anderen aan..
Je bent positief ingesteld en wilt overal wat van maken..
Dat de kubus massief is wil zeggen dat je niet altijd even makkelijk in te schatten bent..
Je houding is erg vrolijk.. maar daarachter zit meer..

HB: dat is waar :P

JD: Hey, hey.. Nu moet je me niet gaan onderbreken hè.. Ik ben net geconcentreerd..

HB: Oeps Sorry :4

JD: Doe je het nou weer? ;)

Achter je vrolijke persoonlijkheid zit dus meer..
De ladder staat symbool voor vriendschap..
Dat de ladder tegen je kubus aanstaat wil zeggen dat je vrienden dichtbij je staan en dat ze op je kunnen leunen.
Jij bent stabiel, dus voor hun problemen komen ze bij jou.
Ze kunnen op je bouwen. Helemaal.
Dat de ladder van nieuw hout is wil zeggen dat je makkelijk nieuwe vrienden maakt..
Er zit waarschijnlijk ook wel wat wisseling in..
Mensen vertrouwen je snel..
Je bent een peoples-person.
Ze durven je veel te vertellen..
Dan is er het paard..
Het paard staat symbool voor liefdes in je leven..
Dat het paard staat te grazen zou kunnen zeggen dat je momenteel geen relatie hebt..
Het staat dus nog even in de wacht..
Wel vind je het heel belangrijk dat het paard goed kan opschieten met je vrienden.
Ze staan daarom dicht bij elkaar.
Het zwarte paard staat voor mystery, passie en kracht..
Je wil een spannende minnaar. Geen doetje. Een echte vent die avontuurlijk is en je zo nu en dan compleet verrast..
En daarnaast wil je dat hij glanst.
Er goed uitziet..
Niet bang is zichzelf te laten zien..
Tenslotte is er de storm..
Die staat symbool voor problemen in je leven..
De storm komt van de andere kant..
Dus deze staat los van je vriendschappen en liefdes..
De storm is altijd in je leven geweest en lag altijd op de loer..
Maar je hebt jezelf sterk gemaakt..
De kubus, en dus jij, wordt niet langer gestuurd door problemen in je leven..
Jij schermt je vrienden en je liefdes ook af van de storm.
Je staat er als het ware voor.
Je kan je eigen boontjes doppen en bent nu sterk genoeg..
Anderen zoeken jouw hulp en niet andersom..
Dat is tenminste wat je wilt..
Stabiliteit is eindelijk in je leven. En je bent niet van plan om daar ook maar iets of iemand tussen te laten komen.
Want je hebt besloten dat jij jouw geluk bepaald..
En dat, lieve 'naam', is jouw kubus.

HB: Waauww [Total amazement]
HB: Het klopt echt hoor, ik ben inderdaad zelfverzekerd, leg makkelijk contacten met mensen, heb inderdaad geen relatie en ben in staat om voor mezelf op te komen en mijn eigen boontjes te doppen
HB: Nou klinkt als een leuke persoonlijkheid vind ik :P
JD: Haha, ja.. Je lijkt best tof inderdaad..
HB: Hoe ziet jou persoonlijkheid eruit volgens de kubus?
JD: Haha, goede vraag..
JD: Doordat ik de kubus leerde voordat hij ooit bij mij was gedaan kan ik niet objectief antwoord geven..
JD: Ik denk vrij groot, donkerblauw, half massief.. Met een ijzeren ladder die er naast staat.. En een zwarte merrie die om de kubus heen loopt.. Er zit een storm in de kubus die naar buiten wil, maar niet kan.. Hierdoor blijven de ladder en merrie onbeïnvloed.
HB: En wat wil dat dan zeggen? [Nieuwsgierigheid]
JD: Ik blijf niet bezig mop.. [Schaarste]
JD: Jij mag je eigen interpretatie verzinnen.. [Frame: Mysterie]
JD: Misschien kunnen we, als je een beeld gevormd hebt, er een keer over praten..
JD: Hoe dan ook, ik moet weer even wat andere dingen gaan doen.. [Afkappen op hoogtepunt]
HB: Jammer. [IOI]
JD: Ik vond het leuk om even met je gebabbeld te hebben.. [Return IOI]
JD: Misschien stuur ik je wel een keer een smsje.. [Start #-routine]
HB: Weet je naar welk nummer ?? ;)
JD: Geen idee..
HB: Haha dat word dan wel moeilijk smsen,, niet ??
JD: Inderdaad.. Maar ik moet er vandoor mop.. Ciao ;) xx [Variatie A: Druk zetten]
HB: Bye Bye X(XX)

*15 seconden rust*

JD: En bam, nog twee punten. [Variatie B: Beloning]
HB: Hoezo?
JD: De meeste meisjes weten niet hoe snel ze hun nummer in moeten tikken.
JD: Dus je krijgt twee punten voor niet-standaard gedrag.
HB: Dankje ;)
JD: Kom nu maar op met je nummer. [Compliance Test]
HB: Ik moet zeggen dat jij een erg leuke indruk hebt gemaakt vandaag. [IOI]
HB: Hahahaha :P als jij nou eens jou nummer geeft.
HB: Dan sms ik jou misschien wel ;0
JD: Zo werkt het niet.. Het is graag of niet.. ;)
HB: Nou graag, graag jou nummer! (AA)
JD: Haha, wat ben je toch schattig.. Maar je wil toch geen minpunten voor koppig gedrag hè?
HB: niet koppig, weet gewoon wat ik wil.
JD: Prima. Je wilt dus niet je nummer geven.
HB: Dat is gemeen :P
JD: Mop, ik moet echt andere dingen gaan doen..
HB: Want als ik nu mijn nummer geef, dan krijg ik dalijk minpunten omdat ik me liet ompraten.
JD: Nonsens.
HB: Nou wel opslaan dan he
HB: 06-********* [Voldoet]
JD: Hoe dan ook, 'naam' wees maar blij dat je helemaal in Limburg woont..
HB: Hoezo?
JD: Anders had ik je allang ontvoerd naar een of ander tropisch eiland.. ;) [SOI + Activering fantasie]
HB: Zo ver wonen we niet uit elkaar. [Kwalificeert]
...
JD: Ik ga nu echt mop.. Nog een fijne avond!
HB: Jij ook.
HB: Slaap zacht alvast !
JD: Jij ook.. xx
HB: Komt wel goed na dit gesprek. [IOI]
JD: Doeii Doeii XX

[$] Vrouwen scheppen banden door het delen van geheimen. Maak haar deel van een geheim, wat het ook moge zijn en je creëert een band.

Ik wachtte met smsen tot de volgende middag.
Al snel kreeg ik een sms terug met de vraag wat een paard die rond een kubus loopt betekent voor je liefdesleven..

__________________
Justus Narcissus

donderdag 1 november 2007

Het begon allemaal met een lichte tik op haar schouder

Attentie single mannen van Nederland, België en daarbuiten.

Ik ga nu iets zeggen tegen jullie waarmee ik letterlijk met een baksteen jullie glazen ruiten ingooi.

Als je denkt dat ik, MadDoc, de jongste instructeur van de Dating Doctors, geboren ben als een natural met vrouwen versieren dan heb je het helemaal bij het verkeerde eind. Misschien zijn onze nieuwe instructeurs CoolDoc en RoughDoc geboren ‘players’, maar ik ben dat zeker niet.

Begrijp me goed. Dat ik nu in verscheidene landen een aantrekkelijke minnares heb is niet iets waar ik vroeger standaard mee wakker werd. Dat ik nu aan ‘cherry picking’ doe en alleen met de mooiste vrouwen een interactie aanga, wil niet zeggen dat ik dat altijd al deed. Integendeel… ik schaam me wel een beetje maar ik heb daadwerkelijk toen ik nog maar net vrouwen leerde versieren gezoend met een slagschip.

Je weet wel… een vrouw zo rond als een tonnetje waar je alleen mee wilt slapen als je 10 bier op hebt. Herken je dit?

Gelukkig ben ik niet de enige. Ik luisterde vandaag naar een gesprek van Swinggcat (auteur Real World Seduction en meester versierder) over hoe hij vrouwen benadert. Hij gaf toe dat hij een aantal jaar terug heeft geslapen met zo’n trol van een vrouw. Dat was voor hem het moment dat hij besloot: “En nu is het genoeg! Dit pik ik niet langer!”

Het is grappig maar we hebben allemaal zo’n moment nodig dat we wakker geschud worden. We hebben allemaal een plotselinge realisatie nodig dat wat we momenteel doen, niet de beste oplossing is.

Stel je eens voor dat je de komende 10 jaar vrouwen op precies dezelfde wijze benadert als nu. Hoeveel vrouwen heb je na die 10 jaar in bed gekregen? Drie? Acht? Twaalf, als het mee zit?

Geef eerlijk antwoord. Daar begint het namelijk mee.

We zijn altijd trots op de clienten die WEL op onze workshops komen. Of dit nu een reguliere workshop te Rotterdam is, of het kerst seminarie te Antwerpen (http://www.succesmetvrouwen.be/). Deze mannen hebben tegen zichzelf gezegd dat ze willen veranderen. Dat doet mij deugd, want bij zelf-acceptatie begint zelf-realisatie.

Ik wil nog één ding met jullie delen. Voor mij is mijn transformatie tot meester versierder gelukkig niet begonnen met het verleiden van een lelijke vrouw. Wat voor mij insloeg als donderslag bij heldere hemel was mijn allereerste ‘cold approach’.

Een cold approach wil niets anders zeggen dan dat je recht op de vrouw afstapt met de intentie haar te versieren. Zij kent jou nog niet, jij kent haar nog niet. Je spreekt haar aan als een nog onbekende man. Vandaar de term cold approach.

Er was eens een jongere MadDoc die vier jaar terug in de tijd leefde. Jonge MadDoc had nog niet zo’n succes met vrouwen. Vrouwen die hij aansprak, vertelden hem keer op keer onder vier ogen… dat het niet zo’n goed plan was om überhaupt nog avances te maken.

Het moed was jonge MadDoc als het ware in de schoenen gezakt. Heel zijn school en studententijd heeft jonge MadDoc dan ook zonder echt vrouwelijk contact doorgebracht. Seksueel contact bedoelen we daarmee. Leeg. Niets. Nakkes. Nada.

Jonge MadDoc heeft zelfs een jaar Latijn gevolgd omdat daar een leuk meisje in de klas zat, die verliefd was op de grootste sukkel van de klas. Nu weet ik trouwens waarom – hij had schijt aan alles en iedereen. Hij was een ‘badboy’ maar had wel altijd een lach op zijn gezicht. Anyway, jonge MadDoc werd door deze vrouw totaal niet opgemerkt.

Stel je voor… het meest eenzame moment in je leven… misschien is dat nu, misschien was dat kort geleden voordat je vrouwen versieren serieus op ging pakken… en maak dat moment 10x zo eenzaam. Dat was ongeveer de situatie van jonge MadDoc.

Op de zoveelste regenachtige dag begaf jonge MadDoc zich naar de universiteit. Hij stapt wederom de trein in… om even later wederom weer over te stappen op de metro… om daar weer oude vrienden tegen te komen wiens verhalen hij al honderdduizend keer had gehad… ‘vrienden’ en ‘contacten’ die nergens heen gingen met hun leven, als je wilt.

Deze dag was er echter iets aan de hand. Jonge MadDoc had namelijk een oogje op een meisje dat aan het einde van de metro stond. Het was een bescheiden meisje. Ze was brunette. Verder was ze niet al te groot. Tevens had ze een piercing door haar neus en droeg ze nette kleding met een tikkie street / skatewear.

Het gesprek van de twee vrienden ging onverhinderd door. Bla bla bla bla bla. Het deinen van de rijdende metro ging ook onverhinderd door. Verlegen als dat jonge MadDoc toen was, keek hij weg van het meisje. Ze mocht namelijk niet weten dat hij haar wel zag zitten.

Om eerlijk te zijn. Wat ik werkelijk dacht op dat moment: “Ze mag niet weten dat ik haar leuk vind en dat ik misschien wel met haar naar bed wil.”

Daar heb ik het gezegd!

Alle mannen zijn hetzelfde. So-what. Vrouwen willen evenveel of misschien wel meer seks dan een man wil. Maar goed. Dat wist ik toen niet. Vier jaar terug kreeg ik knikkende knieën van het woord seks. Ik moest namelijk altijd goed ‘verbergen’ dat ik toentertijd nog maagd was.

Ik voelde in mijn maag een raar gevoel. Ik wist het niets te plaatsen maar het gaf me wel een soort onrust die aanspoorde om iets te doen. Wat wist ik niet. Maar dat er iets moest gebeuren, voelde ik intuïtief aan.

Hoe het ook zij ik voelde dat ik iets tegen deze vrouw moest zeggen voordat ze voorgoed uit mijn leven was verdwenen. Ik voelde dat ik ditmaal NIET mijn ‘kans’ voorbij liet gaan. Ik was het toen echt zat dat ik altijd erbuiten lag.

De zenuwen stapelden zich op. Ik begon allerlei doemscenario’s in mijn hoofd af te spelen. Wat als ze mij nu niet leuk vind? Wat als heel de metro mij uitlacht? Wat als ik niet weet wat te zeggen? Wat als ik wel wat weet te zeggen, maar daarna niet meer weet wat te zeggen? Wat als ze me negeert? Wat als ik het mis heb? Wat als ik te veel laat blijken dat ik seks met haar wil? Wat als… wat als… o jeetje wat als?!?!?

De moed zakte me in de schoenen. Ik keek nogmaals naar de vrouw… en ze keek ook naar mij. Kort hadden we oogcontact. Zij sloeg haar ogen neer. Ik keek zenuwachtig weg. Ik dacht bij mezelf: “Shit. Nu heeft ze me gezien. Ik moet nu wel wat doen. Maar wat? Als ik op haar af stap dan zullen mijn vrienden zien dat ik vrouwen leuk vind!”

Je gelooft het of je gelooft het niet. Jonge MadDoc dacht echt heel anders dan hoe MadDoc nu denkt. Nu is MadDoc veranderd. Ik heb mijn overtuigingen verbeterd (http://www.zelfvertrouwen-met-vrouwen.nl/) en ik ben mijn gedrag gaan veranderen. De eerste stap van deze gedragsverandering maakte ik toen in die metro.

De metro stopt bij de halte van de universiteit. Het belletje ging en de deuren opende zich. Zo stijf als dat ik van de zenuwen was, zat ik nu iene-miene-mutte te spelen tussen mijn vrienden en de vrouw. Moest ik bij mijn vrienden blijven? Of moest ik de vrouw aanspreken? Moest ik kiezen voor comfort en saaiheid? Of moest ik kiezen voor afzien en mentale pijn, en superspanning doorstaan?

Ik twijfelde in een paar seconden nog zoveel dat ik nu niet meer weet wat er door mij heen ging. Het enige wat ik wist dat ik me nu zo in de shit voelde, dat ik dacht dat ik beter op de vrouw af kon stappen dan dat ik bij mijn vrienden bleef. Ik moest van mezelf de afwijzing incasseren.

(Grappig he. Dat ik vroeger uitging van afwijzing? Ik kan er nu wel om lachen. Begrijp goed dat het toen totaal niet om te lachen was. Herkenbaar voor veel mannen die nu meester versierder zijn geworden.)

Ik zei mijn vrienden gedag. Ik vertelde ze dat ik ‘even iets moest doen’. Ze keken me even kort raar aan, maar lulden toen weer verder over de saaie dingen waar ze altijd al over hadden gepraat. Ik was ze daarna direct uit het oog verloren.

Mijn oog en gedachten waren gefixeerd op de vrouw. De brunette was 1 deur eerder uitgestapt, dus ik moest hollen wilde ik nog wat kunnen zeggen. Over 15 meter gaat de helft van de mensen naar links en de helft naar rechts. Daar zouden onze wegen sowieso elkaar scheiden.

Nog steeds even zenuwachtig wurmde ik me gehaast door de menigte obstakels heen. Ik werd helemaal nerveus van al die massa’s grijze muizen die me ineens erg in de weg stonden. De vrouw leek wel onbereikbaar… maar het was me toch gelukt.

Ik krabde nog een keer in mijn nek, hield nog een keer mijn schouders op en probeerde de meest gemaakt glimlach op te zetten die ik op mijn gezicht kon toveren. Ik slaakte een zucht en mijn hart bonsde in mijn keel. Vier meter… drie meter… twee meter… shit… wat nu… een meter… WAT MOET IK ZEGGEN?!?

Ik zag.

Een vrouw.

Ik zag.

Ze had een opvallende tas.

Ik dacht.

Ik mag haar niet zeggen dat ik haar leuk vind. (Dit was mijn beperkende gedachte, jongens! Wij leren je in onze workshops waarom je dit juist wel tegen haar moet zeggen.)

Ik gebruikte dezelfde logica die me altijd 10en op tentamen bezorgde maar nooit 10en in de slaapkamer.

Jonge MadDoc logica: Als ik niet van mezelf mag zeggen dat ik haar leuk vind, en ik zie dat zij een opvallende tas heeft, dan zeg ik maar dat ik haar tas leuk vind.

Ik liep naast haar en dacht verder voor zover ik dat nog kon.

Ik kon twee dingen doen. Of doorlopen en haar niet meer zien. Of haar op de schouder tikken en zeggen dat ze een leuke tas had.

Ik keek voor me uit. Trap. Grijze muizen. Links of rechts. Game over. Alles voor niets geweest.

Ik gluurde naast me. Vrouw. Brunette. Kans op afwijzing. Grote kans op blunder. Kans op dat over 15 meter alles voorbij is. Met het verschil dat ik het in ieder geval had gedaan.

De tijd vertraagde en ging tegelijkertijd zo snel. Mijn emoties gierden door mijn lichaam. Hierdoor weet ik nog precies wat er gebeurde (en zij vandaag de dag ook nog steeds).

Ik tikte haar op de schouder, sprak haar van zij aan terwijl ik naast haar liep. Ik zei: “Sorry dat ik je zo onderbreek… maar ik vind dat je een leuke tas hebt.”

WAT EEN OPENINGSZIN IS DAT? Ik kon mezelf door de voet schieten, zo shitty voelde ik me.

Ik had het idee dat ieder moment ik:

- of een knal voor mijn gezicht kreeg

- of een totale blunder maakte en ik het op een rennen moest zetten

- of ze mij niet gehoord had en ik voor paal stond

- of er zou iets nog gebeuren dat nog veel traumatischer was

Ze zei zachtjes: “Oh… haha… dankjewel. Ja ik vond hem zelf ook wel leuk.”

Het ijs was gebroken. Ik werd onthaald met een warm gebaar. Het leek alsof mijn wereld instortte. Ik had haar vriendelijke reactie totaal niet verwacht.

Nieuwsgierig als ik was geworden zette ik het gesprek voort. Ik weet niet meer wat ik toen zei, maar het zal vast gaan over waar zij werkte of studeerde, en waar ik werkte of studeerde.

We liepen naar het punt van wederzijds uitsluitsel. Hier kwam de test. Wordt het links af, het land der stervelingen of rechtsaf het land der onbekenden?

Verbazingwekkend genoeg ging zij rechtsaf maar deed ze iets totaal heel onverwachts. Ze stopte. Heel braaf stopte ze, en wachtte ze op mijn reactie. Ik stamelde wat woorden uit maar ik kan me nog 1 ding herinneren als dag en nacht.

Haar pupillen waren zo wijd dat ik er in verzoop. Ik voelde dat ze zich enorm tot me aangetrokken voelde. Een gevoel waar ik totaal niet bekend mee was. Ik vond het maar eng. “Vrouwen die je WEL mogen… bestaat dat?” dacht ik toen.

Ze keek me aan en ik keek haar diep in de ogen. Ik was zeker een kop groter dan zij was. Onbekend als dat ik was met het ‘gevoel’ dat ik kreeg van dat oogcontact ging ik alleen maar meer stamelen. Ik dacht bij mezelf: “Shit… ik moet nu iets zeggen want er is hier echt iets aan de hand. Als ik nu niet iets goed zeg dan verknal ik het en zal ze mij niet meer leuk vinden.”

Ik had die ochtend een camera en een statief bij me. Waarom weet ik niet, maar ik ging iets filmen op de studievereniging die avond. Het kerstdiner of zo. Ik vertelde daar maar wat over.

Al die tijd stond zij stil, keek zij mij diep in de ogen. Verlangend. Ze verlangde naar een succesvolle pickup. Ik voelde het gewoon. Ze was in trance, volledig van haar stuk gebracht door mijn benadering. Waarom wist ik niet. Ze vond me leuk, en ik vond haar leuk. Geen woord dat er echter over sprak.

Na een halve minuut deze bekende Doggy Dinner Bowl Look te hebben gehad (lees Speed Seduction van old-skool Ross Jeffries), gooide ik er nog wat stompzinnigs uit als “Nou ik spreek je nog wel misschien. Ik moet nu naar college. Oh… uhm… wat is je nummer?”

Ik realiseerde me namelijk dat ik zonder enig contactmiddel nergens zou zijn geweest.

Haar nummer gaf ze niet. Wat ze me wel gaf was wat ik steeds uitstraalde naar haar. Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen. “Een volgende keer misschien…” zei ze en ze vertrok weer.

Vraag jezelf nu eens af. Hoe vaak heb jij wel niet een vrouw benaderd, om even later te ontdekken dat het allemaal voor niets was? Hoe vaak heb jij een vrouw aangesproken, om vervolgens een blauwtje op te lopen? Hoe vaak ben jij wel niet afgewezen door een vrouw?

Misschien denk je… waarom is deze ‘afwijzing’ dan zo spannend om over te vertellen.

Welnu. Dit was omdat haar reactie zo BUITEN mijn denkkader lag, dat ik het gewoon met geen mogelijkheid begreep. De jonge intelligente MadDoc begreep gewoon iets niet. Dat was onmogelijk, dacht ik toen bij mezelf. Het gaf mij een uitdaging.

“Dit moet ik tot op de bodem uitzoeken. Hoe kan het in hemelsnaam dat een vrouw door mij binnen 15 seconden in volledige trance geraakt? Wat is er hier aan de hand dat ik niet weet?”

Dat moment. Mijn beste vrienden. Dat moment was voor mij het begin aan het avontuur der Dating Doctors. Dat punt in mijn leven (toen was ik nog maagd) heeft mij geïnspireerd om niet de bijl er bij neer te leggen. Dat punt in mijn leven heeft mij doen motiveren om met vrouwen aan de slag te gaan.

Dat ik haar die avond heel toevallig wederom tegenkwam op het station NA de opnames die ik moest maken, en dat ik haar toen ook weer na enig twijfelen had aangesproken, dat was bijzaak.

Ik zei tegen mezelf: “MadDoc. Dit ga jij even goed uitzoeken en begrijpen. Je gaat voor eens en altijd een halt toebrengen aan dat saaie leven zonder vrouwen. Je gaat uitzoeken hoe vrouwen versieren werkt. Je gaat uitzoeken wie er heel erg goed in zijn, en van wie je kunt leren. Misschien kun je er niet op promoveren (toch wel, red.) maar je kunt er wel wat meer bereiken: een nieuw leven.”

Beste mannen. Die vrouw maakte voor mij het verschil. Seks hebben we niet gehad. Een hoop andere dingen wel. Ik maakte uiteindelijk de ene na de andere fout. Wist ik veel dat er een systeem was waarmee vrouwen als een blok voor je vallen.

Ik had nog nooit gehoord dat het mogelijk is om vrouwen versieren te leren. Ik wist niet dat je een aantal minnaressen in het buitenland er op na kunt laten. Ik wist niet dat vrouwen staan te springen om trio’s en wilde seks. Al die dingen die we nu meemaken op Dating Tour – dingen die voor jou misschien nog als een sprookje klinken – kon ik toen niet behappen. Het lag te ver buiten mijn realiteit.

Gelukkig heb ik toen gekozen voor de rode pil.

De Dating Doctors pil.

Neem jij ook je medicatie in?

Deze heb je zeker nodig. Want we vliegen ditmaal naar Miami, Florida. Zie http://www.datingdoctors.nl/DatingTour voor de details en de foto’s van het bubbelbad waar jij straks met een lekker wijffie in ligt te chillen.

Kom op Doctors bezoek. Wij schrijven het je voor. Je doet jezelf er goed aan. Je komt terug als een nieuw mens. Misschien kom je nog wat andere celebraties tegen daar op het strand (Lindsey Lohan bijv. of meester versierder Mystery).

Jij weet wat het beste voor je is. Ik wil je daarom geen enkele keuze opdringen. Wat ik wil is dat je weet dat ik ook een sukkel met vrouwen was. Vier jaar geleden bakte ik er niets van. Misschien boek jij momenteel ook nog maar weinig succes met vrouwen.

Zit jezelf niet langer in de weg. Houd het plezier niet langer van je vandaan. Ga onder professionele begeleiding van 5 Dating Doctors* er op uit om vrouwen te leren versieren. Na 5 dagen zul je een beter mens zijn. Dat garanderen wij jou.

De link:
http://www.datingdoctors.nl/DatingTour

Al klik je er niet op en boek je niet meteen vandaag; al gooi je je oude gedragingen weer in de strijd en kom je met twintig redenen waarom je niet naar ons moet luisteren; al spring je hoog en laag dat er geen vrouwen versier systeem bestaat voor jou; klik dan (en alleen dan) op de volgende link:
http://www.datingdoctors.nl/

Tot straks.

Doei,
MadDoc

--
© Dating Doctors v.o.f.
DatingDoctors.nl

woensdag 17 oktober 2007

Een nieuw kader waarin de kaarten naar jouw hand liggen

Beste mannen,

Stop direct met halve inzet geven aan vrouwen versieren.

Dat werkt namelijk niet.

Ik zie het overal om mij heen. Mensen die met halve inzet proberen de top te bereiken. Succes in werk, succes in ondernemen, succes in sport en… succes met vrouwen.

Dus je hebt het boek Instant Internet Seksdating van de Dating Doctors gekocht? Nou en. Als je het vervolgens in de kast laat liggen, bespaar je dan de moeite om het boek te bestellen. Schrijf je uit van die dating site. Geef het maar op. Met half werk val je meteen tussen de 350.000 andere mannen op RP die denken dat ze uniek zijn… (ja ik heb RP een poosje in de gaten gehouden qua leden). Echter al deze mannen komen met dezelfde onzin berichten aan vrouwen.

Leer in te zetten op 80/20. 80 procent voorbereiding, 20 procent onderhoud. Waarmee ik bedoel: met een klein beetje nadenken over HOE je succes met vrouwen gaat aanpakken, heb je vanaf daar alleen maar overwinning na overwinning.

Voorbeeld.

Volgende week ga ik met m’n beste collega SmoothDoc naar Sofia. Ook CoolDoc is van de partij (je moet hem echt eens in de club actief zien… hoe bedoel je het onmogelijke mogelijk maken?). Ga ik in Sofia met mijn armen over elkaar zitten? Nee. We gaan aan de slag. De mannen die meedoen gaan het beleven – nog veel meer dan op de workshops.

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik wat “onderzoek” ga doen naar de Bulgaarse vrouw. Hoe is zij? In bed maar ook buiten bed? Is zij romantisch? Sensueel? Spannend en uitdagend? Dat gaan we uitvinden met onze cursisten. Onze cursisten gaan letterlijk tot op het gaatje uitzoeken hoe de vrouwen werken.

In de paar vrije uren die ik heb op een Dating Tour – en dat zijn er niet veel want we zitten bijna 24 uur per dag op jouw lip – ontmoet ik zelf ook vrouwen. Echter deze vrouwen ga ik niet allemaal ter plekke regelen.

Wat ik heb gedaan is via internet alvast afspraakjes maken met vrouwen om te ontmoeten in Sofia. Kost me haast geen moeite, want de standaard mailtjes gebruikte ik toch al voor RelatiePlanet. En tevens heb ik in Sofia genoeg opties. Zoals een tijdje terug met Dating Tour Belgrado had 1 van onze cursisten een date met een leuke vrouw (ik was jaloers iig). Nu had ik zelf ook een vrouw ontmoet die dag, en ik wilde ’s avonds haar beter leren kennen. Toch koos ik voor mijn cliënt verder helpen want dat vind ik leuk. Er zijn namelijk genoeg vrouwen om te ontmoeten.

Ik had mijn afspraak verplaatst naar een dag later. Kost 60 seconden moeite (belletje plegen), maar de impact is enorm: Je communiceert meteen dat je een druk leven hebt, en dat een vrouw niet zomaar op eerste rang kan zitten bij jou.

Als ik geen 80/20 toepas had ik dus dagenlang vrouwen aangesproken op straat in de paar vrije uren die ik had.

Nog een voorbeeld.

Sinds kort is de 2e geheel herziene editie van Zelfvertrouwen met Vrouwen uit. Nu denk je misschien “Wow, moet ik blij zijn?” Ik kan je een aardig antwoord geven. Ik kan je ook een eerlijk antwoord geven. Ik geef de voorkeur aan het laatste, omdat mijn ervaring is dat de meeste mensen mij daarvoor respecteren.

Achterin het boek tref je een stuk of 4 pagina’s aan. Daar staat een blauwdruk van het versierplan. Een soort samenvatting van alle stappen die je moet doornemen om een vrouw te verleiden. Of dit nu is voor een nachtje, of voor de rest van je leven. Dat maakt niet zoveel uit.

Wat ik bedoel is dit: je bent een rund als je zonder werkend plan op vrouwen afstapt.

Hoe vaak wil jij je kop nog stoten? 20 procent voorbereiding en 80 procent afwijzingen ervaren? Waar denk je dat je mee bezig bent? Uren volmaken voor het goede doel?

Luister goed. Als je iets wil in het leven, denk dan potverdikkie eens na over wat dat is. Wat wil jij met vrouwen bereiken? Wat wil jij ECHT?!?

Ik vraag een willekeurige man: “Wat wil je met vrouwen versieren bereiken?”

Hij zegt tegen mij: “Ik wil zoveel mogelijk vrouwen ontmoeten.”

Prima. Ga naar Las Vegas tijdens de MakeUp Fair Show. Dan heb je 3500 vrouwen in 1 hotel casino. Wat bereik je er mee? Niets. Want je doel is zo vaag als maar kan. En het is al helemaal niet uitdagend.

Ik vraag een andere willekeurige man: “Wat wil jij met vrouwen versieren bereiken?”

Hij zegt tegen mij: “Ik wil zoveel mogelijk vrouwen neuken.”

Ik krijg al pijn bij de gedachte.

Wat is dat voor een mentaliteit? Vaagheden, algemeenheden, … een groot excuus om niet eerst aan de ‘tekentafel’ te gaan zitten en de perfecte vrouw(en) te ontwerpen. Of ben je bang om een vrouw te tekenen?

Ik moet je iets bekennen. Vroeger had ik ook zulke gedachten. Ik vond alles goed. Prima. MadDoc loopt wel mee. Resultaat was dat ik overal kwam, behalve met een vrouw in bed.

Sorry, ik kwam wel met een vrouw in bed. Echter ik kreeg het nooit werkende. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het deed het gewoon niet voor mij. Twee grote billen, nog massaler dan een dikke negerin op de wallen (prima vrouwen overigens). Ik kreeg het er warm noch koud van.

Natuurlijk was ik blij dat ze er was. Natuurlijk vierde ik een klein feestje dat het gelukt was. Daar bleef het ook bij. Ik had namelijk niet het lef om “nee” te zeggen tegen een groot aantal dingen.

Het gevolg is niet te overzien. Wanneer je nooit eens bepaalt wat je echt wilt, krijg je precies wat je wilt. Je krijgt de restanten. Wat over is gebleven nadat de experts langs zijn geweest. 20 procent voorbereiding, 80 procent puinhoop.

Terug naar de tekentafel. Welke vrouwen vind ik nu echt leuk? Met welke vrouw breng ik graag mijn tijd door? Het beeld werd langzaam duidelijker voor mij. Niet dat ik 100% weet wat voor een vrouw ik wil. Welnee. Het is mij nu zeg 80% duidelijk. De overige 20% zie ik ter plekke wel.

De mal is er. Deze mal heeft strakke billen. Een aanzienlijke verbetering voor mij.

(Misschien zijn grote vrouwenbillen meer jouw ding. Daar heb ik vrede mee.)

Wat is er veranderd? Nu ben ik automatisch selectief. Ik ben niet tevreden met half werk. Ik ga niet meer voor een vrouw die te veel bullshit geeft. Tot ziens. Je bent de zwakste schakel. Game over voor jou.

Serieus waar. Nu verlopen de verleidingen een stuk makkelijker. Ik besteed 80 procent minder tijd aan een vrouw. De 20 procent die dan door gaat voor de volgende selectieronde, is dan meestal ook een interessante vrouw. In die vrouwen wil ik meer tijd en energie steken.

Waarom ik je dit allemaal vertel?

OMDAT JIJ OOK DE VROUWEN KUNT KRIJGEN IN JE LEVEN DIE JIJ WILT HEBBEN!!

Het begint allemaal in de voorbereiding. Dat is ook een essentieel ingrediënt dat de Dating Doctors hebben toegevoegd aan het versierplan. De blauwdruk voor succes met vrouwen.

Sta mij toe jou de volgende vragen te stellen:

Wat is jouw reden om je tijd te verspillen aan half werk?

Wat is jouw reden om niet te bepalen wat jij precies wilt met vrouwen?

Wat is jouw excuus om niet te doen wat wij zeggen dat werkt?

Waarom maak jij het jezelf lastig om te groeien tot een zelfverzekerd en aantrekkelijk man?

Waarom ben jij nu nog niet de persoon die je diep van binnen wilt zijn?

In dit leven heb je twee keuzes (wat betreft vrouwen leren versieren dan).

Of je komt op onze workshop te Rotterdam, of je schrijft je in voor de Dating Tour naar Miami in februari 2008.

De keus is aan jou. Ik zie mezelf meer als een adviseur. Een gids die mannen helpt om hun doelen te bereiken. Daarmee bedoel ik de mannen die het BESLUIT hebben genomen om alles opzij te zetten wat ze tot nu toe weten over vrouwen versieren. Mannen die er 100% voor gaan.

Het is een investering van 20 procent. Een hele dag training krijgen van de Dating Doctors op de workshops. En je merkt 80 procent meer resultaat. Of meer dan vijf dagen persoonlijke 1-op-1 in-field training door de Dating Doctors in een land waar niemand weet wie je bent (en je dus elke rol kunt aannemen). Waar eindig je dan?

Ik zal je vertellen waar je dan terecht komt.

Volg je onze suggesties op, dan kom jij terug als iemand die je op dit moment nog niet kunt beschrijven. Zo ver ligt je verbeterde ‘ik’ van je huidige ‘ik’ vandaan.

Maar wat loop ik hier nu tijd te rekken. De succesverhalen van onze vorige cliënten spreken voor zichzelf. De feiten liggen op tafel. De kaarten zijn open.

Over kaarten gesproken…

Wie James Bond heeft gezien afgelopen weekend (Live and Let Die) weet het nut van voorbereiding. De waarzegster die voor de grote schurk voorspelde wat er met Bond zou gebeuren zou verliefd worden op Bond. Om de informatie over de schurk uit haar te halen had Bond een goede truc. Hij gebruikte haar Tarot kaarten (iets waar zij erg veel emotionele waarde aan hecht) om haar in bed te krijgen. Want zodra je in bed bent beland, heb je geen geheimen meer voor elkaar. Voor haar is het spel uit.

Bond zat op de stoel van de waarzegster. Ze kwam naar binnen, en was verrast toen ze Bond zag. Vervolgens liet James haar een Tarotkaart kiezen uit een stapel gedekte kaarten om te bepalen wat hun lot zou worden. Ze trok een kaart… en verdomd als het niet waar is… ze trekt de kaart van de Minnaars…

Het stond in de sterren geschreven. Dacht ze.

Toen ze hevig aan het zoenen waren met elkaar, gooide James de stapel kaarten weg.

Het was een stapel van allemaal dezelfde kaarten. Alle kaarten waren die van de Minnaars. Toeval?

Nee. 80 / 20.

Jouw kaarten zijn ook gedeeld. Workshop… of Dating Tour… zeg het maar.

Alpha, dat zijn wij al. Het wordt tijd, dat jij dat ook wordt. Wees wel snel, want de prijs voor Miami gaat per week met een paar honderd euro omhoog. 20 procent van de mannen zijn je al voor. Die zitten al in het vliegtuig. Plekken worden schaars. Het is eenzaam aan de top, maar wel gezellig.

Dat garandeer ik je persoonlijk.

Optie #1: royaal pakket
http://www.datingdoctors.nl/CursusVrouwenVersieren

Optie #2: deluxe pakket
http://www.datingdoctors.nl/DatingTour

Boek nu of be gone.

Tot ziens in Miami,

MadDoc

--
© Dating Doctors v.o.f.
DatingDoctors.nl

dinsdag 18 september 2007

De Nederlanse vrouw, wie is zij?

De Nederlandse man over de Nederlandse vrouw

Geëmancipeerd of juist niet? Seksueel (te) vrijgevochten? Zeer gehecht aan verzorgen en moederen? Nederlandse vrouwen zelf weten het ook niet meer. Een zoektocht naar de Nederlandse vrouw ­ vanuit mannelijk perspectief.

De Nederlandse vrouw door Victor-Bergen-Henegouwen
Een kleine greep uit de bestsellers in de boekwinkel. De vrouw als mens van Jolande Withuis, 'een radicaal voorstel om het feminisme nieuw leven in te blazen' volgens de flaptekst. Iets verderop ligt Geen kinderen, geen bezwaar waarin Emely Nobis uitlegt dat je als vrouw heel goed bewust geen kinderen kunt willen. Rimpelmania ligt er, geschreven door twee hippe Nederlandse
chicklit-auteurs die tips geven hoe je als moderne vrouw met uit Amerika oprukkende fenomenen als schaamlipcorrecties en borstvergrotingen moet omgaan. Heleen Mees' Weg met het deeltijdfeminisme ligt er al een paar maanden langer. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Al deze boeken waren aanleiding voor lange artikelen in dag- en weekbladen. De Nederlandse vrouw is momenteel ontzettend met zichzelf bezig, zo lijkt het. Op de opiniepagina's worden zelfs kleine oorlogjes uitgevoerd. Feministes die vinden dat Nederlandse vrouwen nu eindelijk eens moeten loskomen van kind en huishouden, nemen het op tegen een groeiende groep traditionalisten zoals journaliste Fleur Jurgens, die volgens eigen zeggen een burgertrut is en daar trots op is.
Het is een opgelaaide strijd waarin mannen zich totaal niet mengen. Ze staan erbij en kijken ernaar, maar denken ondertussen het hunne van de Nederlandse vrouw. Dé Nederlandse vrouw, bestaat die dan? Jazeker, oordeelt Ellen de Bruin in haar recente boek Dutch women don't get depressed aan de hand van interviews, wetenschappelijke onderzoeken en persoonlijke gesprekken met buitenlanders in Nederland. Jazeker, zegt ook Henk Noort, psycholoog en marktonderzoeker bij onderzoeksbureau Motivaction. Ook al is de ene Nederlandse vrouw de andere niet en zijn er grote regionale en sociale verschillen, toch is er volgens hem zoiets als dé Nederlandse vrouw, die in verschillende opzichten uniek is in Europa. Dit artikel is een zoektocht naar die Nederlandse vrouw. Maar, anders dan al die recent verschenen boekjes, volledig vanuit mannelijk perspectief.Meisje van het goede soort
De Nederlandse vrouw door Joost Overbeek
In haar appartement in Rotterdam treffen we Annemieke (niet haar echte naam). Ze is 37, goedlachs, mooi en vrijgezel. Een vrouw zou je haar op het eerste gezicht niet noemen. Een meisje eerder, van het hippe soort. In het weekend maakt ze haar opwachting op de plaatsen in Rotterdam waar je gezien moet worden: de juiste cafés en de dansgelegenheden voor hippe dertigers.
Over seks is ze heel open. Met wie ze het precies gedaan heeft ­ vrienden, vreemden of collega's ­ ze windt er geen doekjes om. En als de laatste keer alweer een tijdje geleden is, klaagt ze daar in de kroeg onomwonden over. Sta je iets langer met haar te praten, dan word je misschien getrakteerd op een van haar scabreuze, persoonlijke anekdotes, zoals die over het afgegleden en vervolgens inwendig verdwenen condoom.
Zoals zo veel hoogopgeleide dertigers had ze ooit enkele serieuze relaties. Maar steeds kwam de klad erin; geen aandacht meer voor elkaar, langs elkaar heen leven, dat soort dingen. Ergens is het ook een beetje saai, zo'n wat burgerlijk bestaan in een stad als Rotterdam, waar verleidingen op het werk, borrels en in cafés voor hoogopgeleiden (meestal goed verdienende singles) overal op de loer liggen. Waar je als leuke vrouw maar hoeft te wachten en de mannen stappen op je af.
Maar toen Annemieke een eindje in de dertig was, kwam de wens steeds sterker op om gewoon weer met iemand samen te zijn. Maar ze is kritisch. En als je echt kritisch kijkt 'zijn er eigenlijk maar weinig echt leuke mannen', zegt ze. De weinigen die er wel zijn, zijn of gebonden, of leven er op los. Natuurlijk bevalt het vrijgezellenbestaan haar prima, maar wat zou het aangenaam zijn als er eens een echt leuke man smoorverliefd op haar werd in plaats van alleen met haar naar bed te willen.


Rechttoe rechtaan
Jan Cremer, ooit het enfant terrible van de Nederlandse literatuur, woont tegenwoordig in New York en is nog maar af en toe in Amsterdam. zoals vandaag. Vrouwen zoals Annemieke, daar houdt Cremer van. Want Hollandse vrouwen zijn volgens hem 'mooie struise meiden, gelooid door de noordenwind waarin hun blonde haren wapperen'. En van seksuele terughoudendheid heeft hij gelukkig bij hen nog nooit wat gemerkt. Dat is in Amerika soms wel anders, net als in sommige zuidelijke landen van Europa.
Dat was precies de reden die de van oorsprong Franse columnist en journalist Sylvain Ephimenco in zijn jonge jaren naar Nederland dreef. 'Voor Latijnse mannen zoals ik waren die vrijgevochten Hollandse meiden in de jaren zeventig zeer aantrekkelijk', vertelt hij. Eindelijk los van de katholieke zedigheid die destijds in het zuiden nog de boventoon voerde.
Maar inmiddels is zijn mening over de Nederlandse vrouw en haar vrije seksuele moraal (voordat ze in een serieuze relatie belandt) danig bijgedraaid. 'Het is zo plat geworden. Als je als man een snelle wip wilt, ga je tegenwoordig naar het café. Zonder elkaar te kennen, duikel je daar iemand op voor een one night stand.' En dat terwijl Nederland voor de jaren zestig volgens Ephimenco nog het meest kuise land van Europa was. 'Dat zie je vaker als mensen zich ergens tegen afzetten, dat ze vervolgens totaal doorslaan naar de andere kant.'
Niet dat Ephimenco zo'n fatsoensrakker is. 'Maar bij het verleiden van de Nederlandse vrouw is ieder spel, ieder theater verdwenen. Charmeren, langzaam veroveren: het bestaat allemaal niet of nauwelijks meer. Seks is voor de vrijgezelle Nederlandse vrouw zo rechttoe rechtaan geworden, en dat vind ik diep triest.'
Henk Noort, psycholoog en schrijver van meerdere boeken over de Nederlandse vrouw, treurt met Ephimenco mee. 'Flirten, versieren, verleiden: dat is allemaal zo dramatisch in Nederland. Het hele spel tussen man en vrouw ontbreekt.' En als die seksuele platheid zich dan nog zou vertalen in veel spanning tussen de lakens, dan viel er misschien mee te leven. Maar dat is niet zo. 'In bed krijgt de Nederlandse vrouw niet meer dan een zesenhalf, vind ik. Die passiviteit...'


Seksuele loyaliteit
De Nederlandse vrouw door Claudie de Cleen
De seksuele vrijgevochtenheid van de Nederlandse vrouw slaat subiet om zodra ze een man voor vast aan de haak heeft geslagen. Want dan wordt de strenge seksuele moraal van de jaren vijftig ineens weer van stal gehaald. 'Uit een groot onderzoek dat ik gedaan heb, blijkt dat seksuele loyaliteit de belangrijkste eis is die een vrouw aan een man stelt', zegt Noort. Slippertjes vinden Nederlandse vrouwen meestal onvergeeflijk. In dat opzicht heeft de seksuele revolutie van de jaren zestig in Nederland geen enkel spoor nagelaten.
En juist op dat vlak zijn de vrouwen in de meeste andere westerse culturen een stuk toeschietelijker. Niet dat ze het openlijk goedkeuren, maar ze knijpen een oogje dicht en zijn zelf ook niet altijd even trouw. 'Vreemdgaan, het hebben van een maîtresse, is in Frankrijk en andere mediterrane landen veel meer geaccepteerd, altijd al', zegt Ephimenco. 'Presidenten als Mitterrand, Chirac en Sarkozy zijn voor veel Fransen in dit opzicht een voorbeeld. In Nederland daarentegen teken je voor het leven als je samen bent; het huwelijk is vrijwel uitzichtloos. En als er toch iets gebeurt dat niet door de beugel kan, stapt zij gelijk naar de advocaat.'

Jenny (35, niet haar echte naam) woont in een tot appartementencomplex omgebouwd pakhuis in Amsterdam-Oost. Ze runt een goed lopend communicatieadviesbureau. Haar baan is haar op het lijf geschreven, want communiceren kan ze als de beste. Commanderen, noemen sommigen het in haar geval liever. En hoewel ze donker is (van origine Antilliaans-Surinaams) vinden velen, zij zelf incluis, haar karakter Hollandser dan Hollands.
Vooral de mannen in haar leven hebben het niet altijd even makkelijk. 'Zoals zij besloten heeft dat dingen gaan, zo zullen ze ook gaan', zegt er een, 'ook als er geen enkele aanwijsbare goede reden voor is.' Meent Jenny dat er bij een kruispunt naar links afgeslagen moet worden, dan wordt er naar links afgeslagen, ook al zegt de man naast haar dat hij zeker weet dat rechtdoor de snelste weg is. 'En heb je tijdens een etentje bij haar thuis een toetje afgeslagen, dan hoef je daar na vijf minuten niet meer op terug te komen: "Je hoefde net toch niks, nou dan krijg je dus ook niks."'
Jenny wordt op haar snobistische Amsterdamse roeivereniging ook wel de meest geïntegreerde allochtoon van Nederland genoemd. Met name vanwege die ene eigenschap die voor velen geldt als typisch Nederlandse vrouw: de broek aan hebben.


Haaibaaien
De Nederlandse vrouw door Benoit van Innis
Is dat bazige, zelfstandige een cliché, of is de Nederlandse vrouw echt zo? Volgens Herman Pleij, hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, zeer zeker. En dat trekje is volgens hem niet van vandaag of gisteren. 'Vanaf de late Middeleeuwen ­- er zijn bijvoorbeeld dagboekaantekeningen uit de vijftiende eeuw ­ verbazen buitenlanders zich er al over dat er hier zo veel zelfstandige vrouwen zijn', zegt hij in het boek Dutch women don't get depressed, waarvoor hij werd geïnterviewd. 'Er is veel literatuur uit de zestiende, zeventiende eeuw over vrouwenangst, over de pantoffelheld, de sul die zich laat overrulen door zijn vrouw.'
Al heeft dat bijdehandte van de Nederlandse vrouw dus al oude papieren, het is versterkt door het feminisme in de jaren zestig en zeventig, meent psycholoog Noort. Vrouwenemancipatie betekende in Nederland vooral dat vrouwen zich nog meer als mannen gingen gedragen. Ze kopieerden hun stoere en zelfstandige gedrag. 'Nederlandse vrouwen zijn ontzettend assertief geworden. Nederland is een van de weinige landen waar vrouwen zelf op mannen die ze leuk vinden afstappen, ik ben bijvoorbeeld door mijn vrouw versierd.' Volgens Ephimenco zie je het ook in de directheid van vrouwen. Van de ongegeneerde en open manier waarop de Nederlandse vrouw over seks praat, krijgt de meest doorgewinterde rokkenjager nog rode oortjes.
'De traditionele sekserollen zijn in Nederland sinds de jaren zeventig totaal losgelaten', vervolgt Noort. 'Sterker nog: in sommige opzichten zijn ze zelfs een beetje omgedraaid. In Nederland zijn mannen toch een beetje watjes geworden, en vrouwen haaibaaien. Gelukkig komt daar de laatste jaren heel voorzichtig een kentering in, want ik vind dat die rolomkering in Nederland echt te ver is gegaan.' In Frankrijk en Italië zijn vrouwen volgens hem op en top vrouw gebleven, qua kleding, maar ook qua vrouwelijke houding in de omgang met mannen.
Nederlandse vrouwen denken dat dat laatste met gebrek aan emancipatie te maken heeft. Ephimenco kan zich om die gedachte oprecht kwaad maken. 'Feminisme en feminiteit gaan prima samen, in Frankrijk snappen ze dat. De Nederlandse vrouw is de laatste vrouw ter wereld die zich nog steeds laat leiden door een bepaald soort hobbezakkenfeminisme uit de jaren zestig en zeventig. Dat is heel erg jammer.'
Zeker omdat de Nederlandse vrouw ondertussen vreselijk achterloopt waar het gaat om wezenlijke emancipatie. De deelname aan de arbeidsmarkt van vrouwen is in Nederland nog altijd veel lager dan in andere westerse landen. En vrouwen die de top bereiken: in Nederland bestaan ze nauwelijks. Samen met Botswana telt Nederland bijvoorbeeld het laagste percentage vrouwelijke hoogleraren ter wereld, zo bleek een aantal jaren geleden uit onderzoek. Inmiddels is die vergelijking bijna spreekwoordelijk geworden om de achtergebleven carrière van de Nederlandse vrouw mee te illustreren.
De oorzaak, zo wordt vrij algemeen beweerd, ligt in de aparte houding die de Nederlandse vrouw inneemt tegenover kinderen opvoeden. 'De Nederlandse vrouw houdt zich vast aan de belachelijke gedachte dat niemand beter een kind kan opvoeden dan de moeder zelf', aldus psycholoog Noort. 'Terwijl er in crèches gediplomeerde mensen rondlopen die dat waarschijnlijk juist beter kunnen. Zelfs heel ontwikkelde vrouwen zeggen in Nederland: mijn kinderen gaan niet naar de crèche.' Het gevolg is dat vrouwen drie dagen gaan werken zodra er kinderen komen. En er is allerminst een trend zichtbaar die op verandering wijst. Integendeel. Noort: 'In de jaren negentig dachten veel vrouwen nog dat het wel te combineren was: het opvoeden van de eigen kinderen en een serieuze baan.' Inmiddels zijn velen er volgens hem achtergekomen dat dat toch wel erg zwaar is. En waar kiezen ze dan voor: het moederschap. 'Nederlandse vrouwen werken daardoor nu zelfs minder dan tien jaar geleden, blijkt uit cijfers.'


Slonzen
De Nederlanse vrouw door Mieke Meesen

Ook het huishouden is in Nederland, anders dan in andere Europese landen, altijd het domein van de vrouw gebleven. Natuurlijk krijgen Nederlandse mannen opdrachtjes van hun vrouw: boodschappenlijstjes op zaterdag, een afwasplicht door de week, dat soort dingen. Maar hij moet wel alles doen op de manier zoals zij het wil, want zij deelt de lakens uit in het huishouden. Noort: 'Uit onderzoek blijkt heel duidelijk dat Nederlandse vrouwen het huishouden totaal niet kunnen loslaten, ze blijven zich er primair voor verantwoordelijk voelen. Mannen maken daar overigens schaamteloos misbruik van.'
'Qua emancipatie is Nederland zo traditioneel als het maar zijn kan', vat Ephimenco samen. 'De Nederlandse vrouw is allereerst moeder. Ze wil zorgen, ze wil kinderen opvoeden, ze houdt nog steeds van strijken, van wassen en alles klaarleggen voor haar man. In die zin zorgt ze veel te goed voor hem. Maar zich mooi maken voor hem, hem verleiden: die kunst ontgaat haar volledig.'
Want dat is een eigenschap van de Nederlandse vrouw die bereisde mannelijke vrouwenkenners het meeste hoofdpijn bezorgt. Van er charmant en vrouwelijk bijlopen, hebben verreweg de meesten totaal niets begrepen. 'Absoluut bedroevend', oordeelt Ephimenco, die mede om die reden 's zomers in Italië verblijft. 'Ik heb echt angst om na de zomer terug te keren. Vrouwen in Nederland lopen er zo slordig en lomp bij. De enige kledingnorm die de Nederlandse vrouw lijkt te kennen, is gemak, je lekker vrij voelen.' Ook Jan Cremer valt dat op als hij weer even in Nederland is. 'Slonzen zijn het', roept hij geërgerd. 'Vooral bij goed weer is het een drama, zo haveloos en schaamteloos als ze dan gekleed gaan.'
Maar de huidige hoogopgeleide vrouw is toch niet te vergelijken met de huisvrouw van dertig jaar geleden? Hoezo heeft ze geen aandacht voor haar uiterlijk: benen, oksels en schaamstreek worden anders dan vroeger minutieus gladgeschoren. En de korte shirtjes en lage broeken die ze draagt zijn toch niet te vergelijken met de soepjurken van vroeger? Dat heeft met vrouwelijkheid en stijl allemaal maar weinig te maken, werpen Noort, Ephimenco en Cremer onmiddellijk tegen. Het mag misschien hip heten wat de jonge Nederlandse vrouw tegenwoordig draagt, maar vrouwelijk en elegant is het niet.

Allochtone vrouw als lichtpuntje
'Kijk hier eens om je heen', zegt Noort die achter een rode martini op een tamelijk hip Amsterdams terrasje zit. 'Naveltruitjes waar buiken onder vandaan puilen. Dikke konten in strakke spijkerbroeken. In dit opzicht is de doorsnee Nederlandse vrouw echt om te gruwen. En ik heb geen enkele indicatie dat het de laatste jaren de goede kant op zou gaan, zoals jij suggereert.'
Nee, wat dat betreft vormen allochtone meisjes en vrouwen het enige lichtpunt, zeggen zowel Noort als Ephimenco. 'De enige goed geklede vrouw in het kabinet is staatssecretaris Albayrak', zegt de laatste. 'En hier in Rotterdam vormen Antilliaanse en Turkse vrouwen op dit gebied een absolute verrijking voor Nederland.' 'Allochtone vrouwen weten hun heupen veel beter te benadrukken. Kettingen om hun taille, leuke heupbandjes. Nederlandse vrouwen kunnen dat niet', meent Noort.
Waar munt de Nederlandse vrouw dan wel in uit in vergelijking met haar Europese seksegenoten? Haar humor, zeggen alle mannen die het weten kunnen, en haar gezelligheid. 'Je kunt absoluut met haar lachen', weet Jan Cremer, 'en al heeft ze soms de neiging te lang te blijven doorzeiken, ze is doorgaans toch lekker vrolijk en aards.'
'Je kunt ontzettend met haar lachen en met haar zuipen. Ze is ook niet kleinzielig, niet zo snel gekwetst', aldus Noort. Niet voor niets is een struise, blonde vrouw op een fiets tegen de wind in, het eerst beeld dat veel buitenlanders hebben als ze aan de Nederlandse vrouw denken.
'Ze is inderdaad ontzettend gezellig', geeft zelfs de felste criticaster Sylvain Ephimenco toe. 'En als man kun je met je Nederlandse vrouw een goed en intiem gesprek voeren. Bij haar kun je een potje uithuilen als het niet lekker gaat op je werk. Daar is ze echt ontzettend goed in, misschien wel iets te goed.'Datum | dinsdag 11 september 2007
Auteur | Kees Versluis